Kritiken mot smittspårning på skolor: ”Får veta i efterhand”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Liksom i en rad andra regioner ökar smittspridningen av coronaviruset i Örnsköldsvik. Men skolornas skyddsombud förvägras information om i vilka klasser klustren finns – något som ifrågasätts av LR:s huvudskyddsombud Nicklas Vigren.
– Om vi inte vet hur stora utbrotten är kan vi inte göra en rättvisande riskbedömning, säger han.

Vecka 47 konstaterades 22 nya fall av covid-19 i Örnsköldsvik. Siffran steg till 64 veckan därpå och till 98 vecka 49.

– Det är en stor ökning om än från en ganska låg nivå. Nu ska folk fira jul med släkt och vänner. Skulle smittan fortsätta kan det få stora konsekvenser, säger Nicklas Vigren.

Av de 98 nya smittade vecka 49 var 35 barn i skolåldern. Men med hänvisning till smittskyddet lämnas inte några uppgifter ut om vilka skolklasser de aktuella eleverna går i. Nicklas Vigren ställer sig frågande till att skyddsombuden inte ges tillgång till mer specifik information och menar att sekretessen försvårar arbetet med smittspårning.

– Förvaltningen har möten med smittskyddet där de informeras om läget. Där får inte vi delta utan får i stället uppgifter från förvaltningen att ”det är lugnt, inga utbrott”. Men sedan ser vi i vårt tillbudshanteringssystem att det har varit många tillbud på vissa skolor. Vi får alltså kännedom om det först i efterhand.

Vad får det för konsekvenser?

– Förvaltningen hänvisar till smittskyddet som i sin tur säger att det är viktigt att eleverna är i skolan. Fram till provsvaren kommit, i en del fall har hela klasser fått med sig testkit hem, vill vi att eleverna håller sig hemma. Men smittskyddet, via förvaltningen, säger att det är viktigt att eleverna går i skolan. Vi vet ju att ungefär hälften av smittan sker innan man får symptom, i ett sådant läge kan jag inte förstå hur man kan smittspåra?

Har det sett ut så här under hela pandemin?

– Till skillnad från i början finns samlade insatser för provtagning på en hel skolklass. Informationen är däremot fortfarande skral.

Leder det till ryktesspridning?

– När någon klass fått med sig testkit hem så är det klart att en del föräldrar, både till elever i testade och otestade klasser, särskilt de som finns i riskgrupper eller inte har vaccinerat sig, blir oroliga. Då är det klart att de funderar om de ska skicka barnet till skolan när de samtidigt vet att alla elever i klassen befinner sig i skolan fram tills provresultaten kommer. Det är bara den skolklass som provtagits som får någon form av information, resten får inte veta någonting.

Nicklas Vigren understryker att skyddsombuden aldrig krävt att få veta vilka som testar positivt för Covid-19, utan bara en övergripande information om hur många som smittats, hur många klasser eller åtminstone vilka delar av skolan som berörs.

Är det ”bara” huvudskyddsombuden som bör få insyn?

– Att huvudskyddsombuden får full access är ett minimum, likaså att vi får vara med i diskussionerna med smittskyddet. Som det är nu kan vi inte ställa några kontrollfrågor.

Hur påverkar det här skolornas riskbedömningar?

– Om vi inte vet hur stora utbrotten är kan vi inte göra en rättvisande riskbedömning. Problemet blir att förvaltningen hänvisar till smittskyddet men smittskyddet har inget arbetsmiljöansvar utan det ligger på rektorn - som i sin tur hänvisar oss tillbaka.

Vad anser lärarna?

– Vi är i mångt och mycket luttrade. Lärarna är i hög utsträckning vaccinerade men jag har ingen bild av hur många som vaccinerats eller befinner sig i riskgrupp. Hur stor oron är törs jag inte svara på men visst finns den, framför allt bland de som ska fortsätta undervisa klasser där eleverna provtagits.

Örnsköldsviks skolchef Kristina Rastbäck säger till Örnsköldsviks Allehanda att när smitta finns i en klass förs en dialog med smittskydd.

– Det finns färdigt material från regionen som går ut till vårdnadshavare, elever och personal. De som är berörda och har varit tillsammans med klassen får informationen. Det finns inget enkelt och tydligt sätt att hantera det - det beror på situationen. Regionen säger att när man gör en sådan här testning av en klass är majoriteten oftast inte smittade. Eleverna tappar undervisningstid om de skulle vara hemma tills man fått svar.

Om de fackliga företrädarnas kritik om bristen på information säger hon:

– Upplever man det så, får man höra av sig till mig och så får vi ha en dialog kring det.