Betygsunderlag på distans: ”Man måste ha mer kontroll på lektionen”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Gymnasieläraren Cecilia Kanger har anpassat undervisningen och varit extra uppmärksam på eleverna under distanslektionerna för att få in tillräckliga betygsunderlag under pandemiåret.

Redan förra våren blev det uppenbart att coronapandemin påverkar både elevernas möjligheter att nå sina mål och lärarnas tillgång till betygsunderlag. Nu har det gått ett år till, och vårens betygsättning kan bli den svåraste någonsin för svenska lärare.

Cecilia Kanger är lärare i film, tv och radio på S:t Eriks gymnasium i Stockholm, och hon vittnar om att stora anpassningar har gjorts.

– Vi har haft mycket distansundervisning i olika former. Det har gjort att man varit tvungen att vara väldigt uppmärksam och fånga upp saker på ett annat sätt. Man måste ha mer kontroll på lektionen. Om du bara släpper eleverna i det digitala, då tror jag direkt man får kunskapstapp. Jag har ägnat mig mer åt en till en-undervisning på distans än jag gör i klassrummet, säger hon.

Hon tror att hon jämfört med många andra ämneslärare har haft fördel av hur hennes lektioner i exempelvis videoredigering är schemalagda även i vanliga fall, med många halvgrupper och långa sammanhållna pass.

– Jag har ofta 16 elever per gång, och oftast två och en halv timme i sträck. Det är så att de ska kunna komma in i sina processer. Det har fungerat fantastiskt bra att köra undervisning i programvara för klippning och effekter över teams. Medan sådant som diskussioner inte fungerar alls.

Hur har elevernas kunskapsnivå påverkats av viruskrisen upplever du?

– Jag upplever inte att det är fler som behöver hjälp nu. Det är egentligen beroende av att vi har kunnat ta in små grupper när det varit praktiska moment. Förra året när det var helt på distans, och vi jobbade med dramaturgi exempelvis, så märkte jag att jag tappade elever. Nu får vi ta in dem för praktiska moment och även till analytiskt, säger hon.

Många oroas över att coronapandemin kan leda till att lärare blir ”för snälla i betygssättningen”. Hur ser du på den oron?

– Det här är en så öm tå men… Jag tycker att det redan är så. Det är sådant tryck på att få igenom elever på en E-nivå. Sen kan det ha höjts under pandemin men det kan inte jag svara på. Men min upplevelse är att de elever som inte kommer till lektionen, som inte lämnar in uppgifter, de har varit likadana innan distansen.

Om du fick dela med dig av ett tips till dina lärarkollegor runt om i landet – vad skulle du tipsa om?

– Jag tänker att det är viktigare än någonsin att man kollar med eleverna att de har förstått uppgiften. Jag är helt övertygad om att de flesta varit med om att skriva ”det här ska ni göra”, kanske till och med i punktform, och sedan får man in en helt annan uppgift. I klassrummet kan eleverna fråga hundra gånger vad de ska göra, men det kan de inte nu. Så det är viktigt att kolla igenom en extra gång, säger Cecilia Kanger.