Arbetsmiljöverkets nya beslut: Delta gör skolan till en utsatt miljö

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Efter LR:s anmälan hotar Arbetsmiljöverket med vite på 100 000 kronor om kommunen inte agerar för att minimera smittorisken i skolan.
– Ingen arbetstagare ska riskera att bli sjuk av att vistas på sin arbetsplats, säger Ulrika Scholander, enhetschef.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att Arbetsmiljöverket övervägde ett krav på två meters avstånd i skolorna efter en anmälan om trängsel i skolorna i Varbergs kommun. I det slutgiltiga beslutet avstår myndigheten från att ange ett exakt avstånd men kräver insatser för arbetsmiljön med hot om vite på 100 000 om kommunen inte lever upp till kraven.

Ulrika Scholander, Arbetsmiljöverket

– Det är fortfarande en viktig del att hålla avstånd. Samtidigt är det så att om du är i ett rum med dålig ventilation är inte två meter heller ett säkert avstånd. Så när det uppstår trängsel eller där luftkvaliteten är bristfällig behövs det andra åtgärder, säger Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljömyndigheten och den som fattat beslutet.

I beslutet slår Arbetsmiljöverket fast att deltavariatens höga smittspridning bland unga i kombination med att eleverna i grundskolan är ovaccinerade gör skolan en utsatt arbetsmiljö, och att arbetsgivaren måste göra allt för att minimera smittorisken.

– Vi kan ju alla följa siffrorna om att vi har ett högt smittläge i landet. De ovaccinerade är en del i smittspridningen, och barnen är ju inte vaccinerade. På skolorna är det alltså många som inte är vaccinerade och då är risken att smittan sprids större, säger Ulrika Scholander.

Sten Hagberg är Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud i Varberg. Han hade hoppats på en konkret avståndsregel, men välkomnar ändå myndighetens beslut.

– Det är ett viktigt konstaterande från dem att de anser att skolmiljön är en utsatt verksamhet. De tar bort det här med två meter men lägger till annat kring ventilation och luftkvalitet, säger han.

Myndigheten kräver att kommunen ska göra ordentliga riskbedömningar av arbetsmiljön ur smittoriskperspektiv och därefter sätter gränser för antalet personer som får vistas i varje rum utifrån luftvolym och luftkvalitet. Om det finns utrymmen där personer inte kan hålla avstånd eller där luftkvalitén är för låg ska arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

– Det här är klassiskt systematiskt arbetsmiljöarbete. Man riskbedömer och vidtar åtgärder för det man hittar. I arbetsmiljöverkets värld är det här ett standardkrav, som arbetsgivare måste man alltid göra det man kan.

Sten Hagberg, LR

Att Arbetsmiljöverket slår fast att skolan är en utsatt arbetsmiljö ur corona-hänseende skiljer sig från hur det brukar låta från Folkhälsomyndigheten, som ogärna talar om att skolan skulle driva smittan. Att myndigheterna kommer fram till olika slutsatser menar Ulrika Scholander bottnar i att de har olika uppdrag.

– Arbetsmiljöverkets lagstiftning är proaktiv och säger att ingen arbetstagare ska riskera att bli sjuk av att vistas på sin arbetsplats. Av förståeliga skäl väger Folkhälsomyndigheten in andra aspekter när de ger sina rekommendationer. Men i arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren ansvar att skydda sina medarbetare, säger hon.

Ett beslut av Arbetsmiljöverket har formellt ingen prejudicerande status, men Sten Hagberg på LR tror ändå att beslutet kan komma att hänvisas till på andra håll i landet där facket slåss för en säkrare arbetsmiljö.

– Ja, det tänker jag absolut. Det har ju tagit ganska lång tid för Arbetsmiljöverket att komma fram till sitt föreläggande, så jag utgår från att det här föreläggandet är noga övervägt och därmed är tillämpligt överallt.

– Alla arbetsgivare, skolor, och skolledningar måste kontinuerligt följa kunskapsläget med nya mutationer och så vidare och uppdatera sina riskbedömningar därefter. Det ligger i arbetsmiljöansvaret. Det finns säkert skolor och arbetsplatser som precis som Varberg behöver göra kompletteringar, säger Ulrika Scholander.

Senast den 31 oktober ska Varbergs kommun ha genomfört åtgärderna, med hot om vite på 100 000 kronor om de inte uppfyller kraven.

Arbetsmiljöverkets krav

1: Komplettera riskbedömningarna genom att:
  • Undersöka vilket antal personer som säkert kan vistas i lokalerna.
  • Identifiera utrymmen som är för trånga eller har för dålig luftkvalitet.
  • Undersöka om skyddsutrustning kan behövas.
2: Vidta åtgärder för att skydda lärare och elever från smitta utifrån resultat av punkt 1.