Skolverkets uppdrag – regler för rätt betyg

Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand vill se en utredning om betygen och skolans finansiering.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram föreskrifter för hur skolor ska arbeta mot betygsinflationen.

LÄS ÄVEN: Glädjebetyg på Lundsberg – ”Prata om lärares moral”

I Tidöavtalet är en del av regeringens programförklaring ”författningsändringar och myndighetsuppdrag mot betygsinflation.

Nu får Skolverket i uppdrag att ta fram föreskrifter för hur skolorna ska arbeta bättre för rättvisande betyg och motverka betygsinflation.

Kravet från lärarna

Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att problemet är större än bristande arbete ute hos skolorna. 

– Det kräver att regeringen tar tag i roten till problemen. Det handlar om att vi idag har ett system präglat av konkurrens och marknadstänk och att många elever inte undervisas av legitimerade lärare. Vi vill se en utredning som får ta ett helhetsgrepp kring såväl betygsankring som systemfrågor, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Detta ingår i uppdraget

I Skolverkets uppdrag ingår att ta fram regler för hur huvudmän, rektorer och lärare ska arbete.

– Betygsinflationen är ett stort problem, och vi vet att den är allra störst i fristående skolor. Det här uppdraget är en av flera åtgärder regeringen gör, vi kommer att återkomma med en utredning för att se över de mer övergripande systemförändringar som behövs, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Glädjebetyg i fokus – läs vår granskning

Glädjebetyg på Lundsberg – ”Prata om lärares moral”