De vill guida rätt bland ämnesbetygen

Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd har skrivit boken ”Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok”.

Gymnasieskolan står inför en omfattande förändring i och med gymnasiereformen Gy25.
– I dag handlar betygssättningen om en mekanisk avprickning, säger Pernilla Lundgren, en av författarna till boken som kan ge lärare stöd i betygssättningen.

Med Gy25 kommer ämnes­betygsreformen, och som med allt nytt kommer många frågor.

Betygssättning är i sig ofta en anledning till stress bland lärare som känner en press från elever, vårdnadshavare och skolledning.

– Vi har fångat upp de frågor som ställts av lärare när vi varit ute och föreläst om betygsreformen, säger författaren Pernilla Lundgren som skrivit boken ”Ämnesbetyg i gymnasieskolan – en handbok” tillsammans med Anna Karlefjärd.

Vill synliggöra regelverket

I boken går de igenom vad Gy25 innebär och de frågor lärare har kring bedömning och betygssättning.

– I dag ligger fokus på att samla in så mycket underlag som möjligt för att kunna sätta betyg och försvara sin betygssättning med följden att betygssättningen ibland handlar om en mekanisk avprickning. Med Gy25 ska man komma ifrån det och i stället fokusera på undervisningen, säger Pernilla Lundgren.

Förhoppningen med gymnasiereformen och dess ämnesbetyg är att den ska minska den stress och press lärare och elever upplever i dag.

– Vi vill synliggöra regelverket, berätta om handlingsutrymmet som finns och som kan ge lärarna ett tydligt stöd kring hur de kan tänka, säger Pernilla Lundgren.

Fakta om författarna

Pernilla Lundgren:

  • Utbildningskonsult, tidigare gymnasielärare, forsknings- och utbildningsansvarig på Stockholms utbildningsförvaltning och tidigare undervisningsråd på Skolverket.

Anna Karlefjärd:

  • Utbildningsledare vid rektorsutbildningen på Karlstads universitet, föreläsare och gymnasielärare.

De passade även på att skriva en bok om betyg i grundskolan, basen i böckerna är densamma. 

– Tanken är att boken ska kunna användas som ett uppslagsverk för den som så önskar. Vi har varvat korta svar på vanliga frågor med resonerande texter så den går också att läsa från pärm till pärm, säger Pernilla Lundgren.

Ett hantverk att sätta betyg

Författarna har också tagit fasta på att såväl undervisning som betygssättning ska vila på vetenskaplig grund och har därför valt att inte bara hänvisa till styrdokument utan även till vetenskap.

– Vår förhoppning är att boken ska kunna ge svar på de frågor där det finns rätta svar.

– Men vi vill också synliggöra hantverket som betygssättning faktiskt är och beskriva de avvägningarna som läraren måste, och numer har rätt att göra, säger Pernilla Lundgren.

Att tänka på med Gy25 och betygssättning

1. Hitta helheten!

  • För att inte eleverna ska uppleva den fragmentisering som kurssystemet innebar är det viktigt att utgå från ämnets syfte och hitta de stora linjerna, teman, frågor, väsentliga kunskaper eller liknande som återkommer och fördjupas i nivåerna.

2. Likformighet innebär inte likvärdighet

  • Lärare har ett friutrymme i att tolka och använda ämnesplanen. Att till exempel bestämma lokalt i vilken ordning man går igenom punkterna i det centrala innehållet eller hur många prestationer en elev måsta ha på A-nivå för att kunna sätta det betyget är inte en garant för likvärdig undervisning eller likvärdiga betyg.

3. Våga tolka betygskriterierna

  • Syftet och det centrala innehållet styr undervisningen – inte betygskriterierna. Vid betygssättningen behöver lärare ha ett tillräckligt brett underlag som kan jämföras med betygskriterierna. För att inte styras av kriterierna är det bra att ha koll på dem – och hur de kan tolkas vid betygssättningen.

4. Synliggöra hantverket betygssättning

  • Boken ger tydliga svar, där sådana kan ges, men än mer synliggörs komplexiteten i hantverket betygssättning och de svåra avvägningar som lärare gör – och som skapar press och stress. Raka svar stärker lärare i sitt yrkesutövande.

5. Fokus på undervisning

  • En av fällorna som Gy25-reformen vill motverka är för stort fokus på betygskriterier och insamlande av betygsunderlag för att bevisa betygen. Givetvis behöver lärare ha ett tillräckligt brett underlag för betygssättning, men att fokus alltid måste vara på att elever rustas för sin framtid genom god undervisning.