Uppmaningen till lärarna: Anmäl hörselproblemen

Hans Flygare är ombudsman på Sveriges Lärare och råder de som lider av problem att rapportera och anmäla skador.

Större barngrupper och mer stress ökar risken för problem med hörseln.
– Det är ett stort arbetsmiljöproblem för våra medlemmar, säger Hans Flygare, ombudsman på Sveriges Lärare.
Medlemmarnas vapen: att rapportera problemen och anmäla skador.

Nedskärningarna gör att barngrupper växer och kringpersonal som elevassistenter försvinner.

Det kan innebära svårigheter med att organisera arbetet så att risken för buller minimeras.

– Vad vi får till oss är att det finns ett samband mellan större barngrupper, med bemanningen och den allmänna stressnivån i arbetet. Stress ihop med buller är ingen bra situation. Är det mindre stressigt så klarar du bullret bättre och är kanske bättre på att ta tag i att det är bullrigt. Det blir en ond cirkel, säger Hans Flygare.

Svårt att bevisa

Arbetsskador, olycksfall och arbetssjukdom kan leda till att Försäkringskassan och även AFA försäkring ger kan ge arbetstagare ersättning, till exempel livränta om skadan ger bestående men.

– Ett sådant olycksfall handlar om att du blir utsatt för ett plötsligt, oväntat ljud. Till exempel att ett barn skriker väldigt högt, väldigt nära örat. Men det är svårt att bevisa, säger Hans Flygare.

För att få en hörselnedsättning klassad som arbetssjukdom krävs en lång tids ljudexponering.

– Tyvärr kan man uppleva höga ljud och stress men mätningar visar att det ändå inte ligger över gränsvärdena. Men man ska ändå signalera och anmäla, eftersom det är negativt för arbetet. Du kan få sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter, säger Hans Flygare.

Alltid viktigt att anmäla

Arbetsgivaren är skyldig att riskbedöma och åtgärda bullerproblem, precis som andra arbetsmiljöproblem.

Det viktiga är att alltid anmäla, säger han. Dels till arbetsgivare och skyddsombud, dels till Afa försäkring.

Men också att besöka läkare.

– Ta alltid kontakt med vården, och vänta inte. I värsta fall kan hörselskador ge bestående men, säger Hans Flygare.

LÄS MER: Här slipper lärarna offra hörseln: ”Blir inte lika trött”