Gärningsmännen var kompisar – så kopplas skolattackerna ihop

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Skolvärlden har kartlagt kopplingen mellan skolattackerna i Eslöv och på NTI-gymnasiet i Kristianstad.
I polisförhör pekade pojken som dömdes för mordförsök i Eslöv ut 16-åringen i Kristianstad som delaktig i planläggningen och varnade för fler våldshandlingar.
På torsdagen häktades eleven misstänkt för två mordförsök.

Två gånger på mindre än ett halvår har lärare attackerats av en knivbeväpnad elev i en skolattack.

I augusti gick en 15-årig elev till attack på Källebergsskolan i Eslöv och knivskadade en lärare svårt.

På måndagen skedde ett liknande attentat. En elev, född 2005, skadades svårt, och en lärare i 50-årsåldern blev lindrigt skadad, när en 16-åring gick till attack med kniv.

Ordföranden i Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén, efterlyste i veckan en bättre samordning mellan olika instanser i samhället när det gäller säkerheten på skolorna.

Skolvärldens granskning av kopplingarna mellan den misstänkte 16-åringen i Kristianstad och den dömde 15-åringen i Eslöv visar att:

 • Rektorn på 16-åringens högstadieskola visste om att han lagt ut bilder på vapen och en sydstatsflagga.
 • Socialförvaltningen på orten fick in en orosanmälan om 16-åringen.
 • Föräldrarna informerades av skolan.

I polisförhör pekade 15-åringen flera gånger ut 16-åringen som ”involverad” i dådet. Ändå kunde 16-åringen i måndags genomföra en skolattack och misstänkts nu för två fall av mordförsök.

* * *

Likheterna med attacken på Källebergsskolan i Eslöv den 19 augusti är slående med dådet i Kristianstad den 10 januari:

 • Det är första dagen på terminen.
 • Gärningsmannen använder kniv och attackerar först en lärare.
 • Han bär ansiktsmask.
 • Han spelar Queens ”Dont stop me now ” under dådet.

Skolkamraterna flyr efter att läraren lyckas stänga in 16-åringen i klassrummet och tar skydd på Kristianstadsbladet som är granne med NTI-gymnasiet och de berättar så här för tidningen bara minuter efter att de satt sig i säkerhet:

”Han satt nere i trappan mot källaren när vi gick in. Fem minuter in på lektionen kommer han inspringande. Vi tror det är ett prank. Han har mask, men alla vet ju vem han är. Han har kniv i handen och en speaker, en högtalare, som spelar Queens ”Dont stop me now”. Han kutar in mot läraren, men han tar tag i honom. Sedan öppnar läraren dörren och då bara hoppar vi andra ut. När han misslyckas med läraren går han till en elev och försöker knivhugga den”.

På NTI-gymnasiets fasad hänger hälsningar till den knivhuggne läraren och eleven. Foto: Showan Shattak

* * *

15-åringen i Eslöv och 16-åringen i Kristianstad heter egentligen något annat, men vi kallar dem Axel och Dennis. Polisutredningen kommer visa hur de känner varandra. Men Axel, som utfört skolattentatet på Källbergsskolan, håller sin kamrats identitet hemlig så länge det går.

* * *

27 augusti: Axel har suttit åtta dagar på specialavdelningen för minderåriga på häktet i Malmö. Polisen förhör honom om det manifest de hittat i hans dator efter skolattacken och han berättar om flera av signaturerna han adresserat manifestet till. En av dem, ”Vilnius”, säger Axel är en norrman.

* * *

2 september: Nytt förhör på häktet. I slutet på det 93 minuter långa förhöret överrumplar förhörsledaren Axel, som fortfarande inte vill berätta vem Vilnius egentligen är, och undrar om polisen är intresserad för att han tackat honom i sitt manifest. Förhörsledaren slår fast att Axel inte tackat ”Vilnius” utan signaturen ”Vulvoic”.

Axel berättar då att det är samma identitet bakom båda signaturerna, men att han inte kan säga vad personen heter på riktigt. Förhörsledaren säger att polisen vet vem han är.

Då säger Axel att de lärt känna varandra på nätet och att de träffats personligen också. Förhörsledaren säger att ”Vilnius” kan bo utanför Kristianstad. Axel säger att det stämmer.

Dennis nämns för första gången med namn och Axel bekräftar på rak fråga kamratens efternamn för polisen.

Kort därefter, klockan 17.02, avbryts förhöret.

* * *

3 september: Förhören återupptas. Axel berättar om när någon den 6 augusti slagit larm om hans planer på en skolattack och polisen kom hem till familjen i Eslöv och han satt på sitt rum på övervåningen och raderade dokumenten om sina planer, bilder på vänner och bilder på sig själv med nazistbindel.

Men en bild som Dennis skickat på sig själv vet han blev kvar i datorn, en bild där man ser vännens ansikte ”med en conderation flag”, sydstatsflaggan, i bakgrunden.

Dennis har ”bara fått en del – han har fått en massa tecken” om Axels planer på ett skolattentat.

Axel har skickat bilder på sig själv (med hjälm, stridsväst, ansiktsmask och vapen) till Dennis. Han minns inte om han skickade det samma dag som skolattacken, eller om det var dagen innan. Han berättar också att de haft svårt att ha kontakt under lovet, eftersom Dennis inte fått ha sin dator eller vara uppkopplad på Discord under sommarlovet – och att det är därför han inte delat sina planer med vännen.

”Han är inte helt oskyldig, det kan jag säga”. Men mer vill inte Axel berätta i förhöret.

Han motiverar sitt ”special thanks” till ”Vulvoic” (som ju är Dennis) i manifestet med att denne är hans bästa vän och att han ville tacka för det.

Förhörsledaren frågar vilken del Dennis har i det som hände och får svaret ”moralstöd, men också hjälp att få kontakt med olika folk”. Det slås fast att Dennis hjälpt honom med kontakter inom G.T.J (internetforumet Gas The Jews) för att kunna sprida Axels idé.

Polisen frågar om vilken del Dennis haft i händelsen på Källebergsskolan, men det vill Axel inte berätta. ”Vi är som blodsbröder och delar allt tillsammans”.

15-åringen som dömdes för mordförsök i Eslöv. Foto: Polisen

Senare i förhöret säger Axel att han gärna vill nämna planer om andra attacker, något han skrivit om på den ansiktsmask han hade på Källebergsskolan och att han ”tagit fakta från olika personers planer att genomföra andra dåd, kopplat till hans egen händelse”. Han säger bland annat att det räcker med att han skriver ”avbryt attacken, så kommer den inte att ske”.

Det han ”vet är att om han inte ger order till dem att sluta eller avbryta kommer attacken att genomföras runt tiden av detta året som är kvar” och ”att om detta händer kommer polisen veta vilka som är involverade”.

Axel poängterar att det kan finnas likheter mellan hans dåd och de kommande dåden. ”Det kan äga rum på en skola och det kan vara så att klädseln är likadan”.

Axel uppger att det är en attack han planerat med andra, men vill inte nämna var – eller i vilket forum – planerna tagit form. Efter ett resonemang om vapen, ”automatkarbiner”, säger han att attackerna kommer inträffa i Sverige.

Förhörsledaren frågar om Dennis är inblandad i detta också och får svaret ”ingen kommentar”.

* * *

7 september, klockan 11.00: Dennis möter en polispatrull vid personalingången till NTI-gymnasiet i Kristianstad, där han börjat i första klass tre veckor tidigare, och lämnar över sin mobiltelefon till dem.

* * *

7 september, klockan 11.25: Dennis är på polisstationen i Kristianstad och förhörs som vittne. Han berättar att han lärt känna Axel för fem sex år sedan på spelplattformen Roblox. Eftersom båda kommer från Skåne och var intresserade av samma saker började de prata med varandra på Skype, men eftersom Dennis svurit så mycket fick han inte ha kvar Skype för sin mamma. Han och Axel började då chatta på Discord.

* * *

7 september, klockan 11.30: Samma IT-forensiker som gått igenom Axels datorer och mobiler åker hem till Dennis familj på en mindre ort utanför Kristianstad. De beslagtar hans stationära dator och tre spelkonsoller av märket Nintendo.

* * *

7 september, klockan 12.02: Efter en kort paus återupptas förhöret med Dennis på polishuset i Kristianstad. Han har dessförinnan berättat att han är Axels närmaste vän och att de pratade varje dag, men att de inte träffas så ofta på grund av att de bor så långt ifrån varandra.

Men att en händelse för flera månader sedan förstör deras kontakt. Hemma hos en gemensam vän dricker de vodka och Dennis lägger till de andra i sin klasschatt. Sedan vecklar han ut sin sydstatsflagga på en säng och där lägger Axel tre soft airguns – en vanlig pistol, en automatkarbin och en shotgun – som de fotograferar och skickar till klasschatten. Föräldrar till Dennis klasskamrater på högstadiet anmäler honom till socialtjänsten och sannolikt görs det en orosanmälan också från skolan.

Dennis mamma beslagtar hans dator i april och han får inte använda skolans cromebook (som han har hemma när det är distansundervisning på grund av corona) på sitt rum utan måste då sitta med föräldrarna. Hon förbjuder sonen att ha kontakt med Axel.

Mamman lämnar tillbaka Dennis dator i mitten på juli – cirka en månad innan skolattacken i Eslöv – men han säger i förhören att han inte haft någon kontakt med Axel.

När det gäller planerna på dådet på Källbergsskolan säger han att han fått dem mejlade av en vän till en vän till Axel.

Först säger Dennis att han inte sett den streamade skolattacken på Axels twitch-konto. Sedan ändrar han sig och säger att han sett delar av den i efterhand, ”som en video”, men att han slutade att titta när Axel greps av polis.

I utskrifterna från polisförhören finns inga frågor till Dennis om han på något sätt varit delaktig i planerna inför skolattacken i Eslöv.

Dennis berättar att folk inte förstår honom och Axel. Men de kan skämta om nazism och rasism och titta på filmer – till exempel från en man som ”sköt upp en moské på Nya Zeeland”.

* * *

9 september, klockan 10.16: Axel informeras om att dagens förhör ska handla om ”vem som varit honom behjälplig i händelsen”, men även om det han berättade om i sitt förra förhör – ”om nya dåd”.

Axel ger en lapp till förhörsledaren, men försvarsadvokaten ber honom läsa högt:

”Jag berättar allt till hundra procent sanning, ger information om allt ni vill veta och mer, till exempel folk, brottslingar och medbrottslingar. Stänger av och avbryter alla hot och attacker. Allt ni vill veta svarar jag.

Vem är Dennis?

Vad fick mig att göra detta?

Hur kan vi förhindra mera folk?

You ask the questions, I’ve got the answers. You name it.”

Axels handskrivna lapp till förhörsledaren. Foto: Polisen

Axel säger att han velat förhandla om att få åka hem eller att få sitta på samma ungdomshem som en annan person, men att han förstått att det är utanför polisens makt.

Förhörsledaren ber honom att berätta vem mer som är involverad och får svaret ”Philly, Blaze, men även Vulvoic.” (Det sista är ett av Dennis användarnamn på nätet, reds anm.)

På frågan om vilken del Dennis har haft i dådet svarar Axel att han inte tänker säga det.

Men han berättar vad som är så bra med Dennis. De har ”varit vänner väldigt länge, det är sex år” och att började prata helt allmänt och sedan kom de in på ”de här dåliga sakerna, som politik ungefär”. Han kallar Dennis för en ”blodsbror”.

Axel vägrar svara på om det är ”fler icke onlinevänner involverade”.

Förhörsledaren frågar om Dennis är högst involverad i detta och Axel svarar ”ja”. ”Vad kommer Dennis berätta när vi pratar med honom”, undrar polisen – men det vet inte Axel.

Axel vill korrigera uppgiften att Dennis varit ”högst involverad”. De har inte hunnit prata så mycket. Han tror att två andra personer, ”Philly” och ”Thume”, kan ha skickat planen till Dennis.

Sedan avslöjar Axel hur han och Dennis ändå kunnat hålla kontakt under våren och på sommaren:

 • De har chattat på Discord via Dennis skoldator.
 • De har kopplat upp sig på en livestream på Twitch och chattat när Dennis har sänt. Axel har ställt skrivna frågor på engelska och Dennis har pratat till svar – allt för att föräldrarna skulle tro att han pratat med någon annan än Axel.
 • ”Philly” och ”Thume” har skapat ”en liten server”, en grupp i Discord för fyra personer. Axel har varit uppkopplad hela tiden. Dennis har ibland laddat ner Discord och kollat av sina meddelanden för att sedan ta bort applikationen.
 • Dennis har bytt namn på Axel i Messenger och Telegram och skickat meddelanden.

Sista gången de har kontakt tror Axel är i mitten på juli, cirka fyra till sex veckor innan skolattentatet i Eslöv.

Förhörsledaren vill prata om de två attacker Axel sagt ska inträffa inom ett år. Men han har ingen kommentar. Polisen undrar om det beror på att det inte kommer att hända något. Axel skakar på huvudet och slår ut med armarna.

Sedan resoneras det om ifall en 15-åring kan ha makten att stoppa två dåd utan att vilja medverka med information. ”Ni får väl utgå ifrån det jag ger”, svarar han. Axel säger att han inte kan säga vad polisen ska tro.

Innan förhöret slutar berättar han att han utfört sitt dåd på egen hand. Ingen annan har varit med på annat sätt än att de pratat med honom, gett honom uppmuntran och gått igenom hans plan – och sagt att de ville bli nämnda i manifestet och på de papper han bar med sig under skolattacken.

* * *

9 september, klockan 13.01: Dennis mamma blir uppringd av polisen. Anledningen till förhöret är att få reda på hennes kontakt med signaturen ”Thume”. Hon berättar att hon blev uppringd av rektorn på Dennis skola och informerad om att sonen varit med och delat bilder på vapen i klassens chatgrupp.

”Jag tog Dennis dator för att snoka och kollade på Discord och såg en konversation med en ”Thume”. Då tog jag Dennis telefon och såg att han hade honom på Whatsup. Jag såg också att Dennis haft kontakt med Axel trots att han inte fick. Detta var i maj eller april.”

Mamman skrev till Axel att hon inte vill att han och Dennis har kontakt. ”Sen tog jag och skrev till den där ”Thume” att Dennis är en 16-årig pojke från Sverige och att Thume är en dålig förebild.”

Hon vet att ”Thume” kommer från Australien och mejlar deras konversation tillsammans med hans telefonnummer till polisen.

9 september, klockan 14.01: Axel begär ett nytt förhör på häktet i Malmö. Han säger att det ”inte stämmer att det kommer ske två nya dåd detta år”. Han har fått idén efter att ha tittat på videofilmer där en ”kriminalpsykolog” analyserat förhör; Axel säger att han ville ha något att förhandla med innan han insåg att han inte skulle lyckas det.

Att Axel inte berättade det när han blev ifrågasatt av förhörsledaren i det tidigare förhöret – att hon inte trodde att det skulle ske något dåd – berodde på att han ändå hoppades på fördelar. Han säger att han inte har något annat att tillägga.

Förhörsledaren tar fram manifestet och Axel säger: ”Det är det nya manifestet. Det var det gamla manifestet (det som raderades när polisen ringde på hos Axels familj efter larmet om attentatsplaner från deras IP-adress den 6 augusti, reds anm) som jag fick hjälp med, och citaten till, från ”Thume.”

De citat som finns i det nya manifestet har Axel själv plockat fram, uppger han.

Han tonar också ner Dennis roll i attentatet i Eslöv. Vännen har inte varit involverad mer än som kompis. Axel säger att han inte kunnat få kontakt med Dennis under perioden då planerna skapades på riktigt.

* * *

14 september: Den tekniska analysen av Dennis telefon, dator och spelkonsoller är klar. Det går inte att slå fast att där finns information som påverkar utredningen om skolattacken i Eslöv.

* * *

En av teckningarna som hittas i Axels cell. Foto: Polisen

16 september: Under en visitation i Axels cell på häktet hittas teckningar som åklagaren bedömer ska ingå i förundersökningen. På en av teckningarna är Dennis efternamn skrivet längst upp i vänstra hörnet och motivet är en attentatsman beväpnad med automatgevär utanför en moské med rubriken ”remove kebab”.

* * *

22 september: På morgonen hålls ett sista kompletterande förhör med Axel, där också de beslagtagna teckningarna diskuteras. Anledningen till att han skrivit dit sin väns efternamn är för att inte tappa kontakten med Dennis.

* * *

22 december: Axel döms i Lunds tingsrätt för mordförsök och flera fall av grovt olaga hot. Han ska avtjäna 2,5 år på sluten ungdomsvård och betala en halv miljon i skadestånd. Tingsrätten slår fast att han skulle fått livstids fängelse om han varit över 21 år. Förhören med Dennis som vittne styrker vilken sinnesstämning Axel var i när han utförde skolattacken.

* * *

10 januari: Dennis grips misstänkt för skolattacken på NTI-gymnasiet i Kristianstad sju minuter efter att den skadade läraren stängt in honom i klassrummet där han också knivhuggit en jämngammal elev.

* * *

13 januari: Åklagaren begär Dennis häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och bedömer att det finns risk att han begår fler brott och undanröjer bevis om han inte frihetsberövas.

Dennis erkänner grov misshandel, men nekar till att det ska röra sig om mordförsök.

 • Fotnot: Förundersökningen i skolattacken i Eslöv är mycket omfattande. Skolvärlden har i det här dokumentet endast fokuserat på kopplingarna mellan Axel och Dennis.

LÄS MER:

Gärningsmännen var kompisar – så kopplas skolattackerna ihop

Rektorn i Eslöv efter rättegången: ”Oron kom tillbaka”

Författaren till boken om skolattentat: ”Inte förvånad”