Skolan som minskat omproven: ”Mindre stress”

Läraren Edith Marelli och rektor Martin Roth på Malmö borgarskola menar att stressen minskar med färre omprov.

På Malmö borgarskola är inställningen till omprov restriktiv.
– Det är en konst att göra bra prov och det tar tid, det blir en ökad arbetsbelastning, säger rektor Martin Roth.

Edith Marelli är lärare i svenska och moderna språk på Malmö borgarskola.

Här har ledningen beslutat om en restriktiv omprövningspolicy.

– Det gör det absolut mindre stressfullt både för oss lärare och eleverna. De får ett tillfälle, och sedan finns omprovstillfällen vid slutet av läsåret så det är inte helt kört, säger hon.

Som lärare kan Edith Marelli fokusera mer på undervisningen.

– Man behöver inte hålla på och förbereda omprov, man har sina bedömningstillfällen och mellan dem kan man undervisa, säger hon.

Diskussionen har funnits länge på skolan, men situationen blev ohållbar under covid.

– Vi hade vissa tidpunkter när det var omprovstillfälle och elever kom med fem-sex omprov, och vi hade avsatt två timmar. Vad ska man göra med de andra tre-fyra proven?, säger Martin Roth.

Omprov är lärarens beslut

I stället beslutar lärarna själva hur elever som missat proven visar sina kunskaper.

– Det blev inte hanterbart med så många prov i omlopp, varken för arbetsmiljön eller att hitta tillfällen rent administrativt. Vi tar det mer bokstavligt att betyg sätts vid avslutad kurs, säger Martin Roth.

Samtidigt vill både elever och vårdnadshavare se höga betyg.

– Det finns alltid elever som har väldigt klart för sig vilket universitetsprogram de vill läsa på och vad som krävs, det kan även vara föräldrar som vill att ungdomen ska nå en viss nivå. Då gäller det att ha tydliga rutiner på plats, säger Martin Roth.

– Det är jätteviktigt att ha skolledningen bakom sig, det är inget jag kan göra själv utan det är för att vi har organisationen bakom oss som gör att det funkar, säger Edith Marelli.

Enligt Skolverket finns det inget som säger att skolan måste erbjuda tillfälle till nytt prov om eleven missat det ordninarie.

”Läraren beslutar om omprov”

  • Det finns inte några särskilda bestämmelser kring begreppen omprov och kompletteringar i skolans lagstiftning.
  • Frågan om omprov och kompletteringar beslutas lokalt av läraren, arbetslaget eller skolan. Det gäller både för elever i grundskolan och i gymnasieskolan. En lärare är alltså inte skyldig att erbjuda omprov eller andra kompletteringar inför betygssättningen.
  • Om man använder omprov och kompletteringar så måste det göras innan ett betyg sätts i ämnet eller kursen. Det går inte att komplettera när ett betyg redan är satt och på det sättet exempelvis höja betyget.

Källa: Skolverket

LÄS ÄVEN: 

Filippa Mannerheim: Omprovshelvetet – lärarens dubbla arbetsbörda

Regeringen överväger vabb-intyg för förskolan