Nina Cronee: Därför är jag lärare

Nina Crone undervisar i engelska och svenska (7–9) på S:t Olofs skola i Sigtuna. Foto: Johanna Säll

Nina Cronee är lärare i åk 7–9 i Sigtuna.
Här berättar Nina om varför hon är lärare – och vad hon skulle göra om hon var skolminister för en dag.

Därför är jag lärare:

– Att vara lärare för mig handlar om att få vara en del av framtiden, att ge dagens ungdomar det de behöver för att ta sig an morgondagen. Där jag, tillsammans med mina kollegor, ger eleverna ämneskunskaper men även utvecklar förmågor som nyfikenhet, samarbete, självtillit, mod att ta risker, kreativitet och deras vilja att göra skillnad.

Jag skulle besöka så många klass- och lärarrum som möjligt.

Då känner jag extra glädje:

– Jag har, sedan jag fick min första anställning som lärare hösten 1997, haft ynnesten att känna glädje mest hela tiden. Att försöka sätta ord på, att konkretisera, den känslan är lite som när någon ber mig berätta om en bok jag läst – ibland minns jag inte exakt vad den handlade om utan mitt omdöme handlar mer om hur den fick mig att känna.

– Men något som får mig att känna extra glädje är när jag får vara en del av den där magiska tiden då eleverna fortfarande är i en ålder där de inte helt censurerar sig själva, och där jag får vara en del i att ge dem kunskaper och insikter så deras ögon öppnas för andra världar än den de själva befinner sig i.

Jag är lärare

  • Namn: Nina Cronee.
  • Skola: S:t Olofs skola, Sigtuna.
  • Undervisar i: Engelska och svenska (7–9).

Om jag var skolminister för en dag skulle jag …

– Om jag var skolminister för en dag så skulle jag försöka besöka så många klass- och lärarrum som möjligt den dagen. Om jag ska fatta beslut om något behöver jag ju veta vilka frågor, vilka eventuella förändringar som de facto efterfrågas och behövs.

– Jag vill inte vara en minister som inför nya regler för att det ser snyggt ut på papper. Jag vill vara en minister som förändrar för förbättring.