Lagkravet: Rätt till visselblåsning på friskolor

EU-lagen om visselblåsning gäller även på privata skolor.

Nu inför Arbetsmiljöverket krav på visselblåsarkanaler även på privata skolor.
Kanalerna används för att anonymt rapportera missförhållanden på arbetsplatsen.

Senast 17 december ska friskolor införa möjligheter för anställda att anonymt kunna rapportera om missförhållanden.

Bestämmelsen är en följd av den europeiska Visselblåsarlagen från 2021, som säger att det ska finnas rapporteringssystem som ger visselblåsare möjlighet att larma anonymt.

Även praktikanter, konsulter och aktieägare ska ha tillgång till pipan, och samtliga ska skyddas mot repressalier.

Endast skolor med över 50 anställda omfattas av den nya regeln.

Visselblåsarlagen ställer krav på vilka typer av missförhållanden som ska rapporteras.

Problemen ska ha med arbetsplatsen att göra och det ska finnas ett allmänintresse av att de kommer fram.

”Arbetsmiljön sällan allmämintresse”

Detta har förbundsjuristen på Sveriges Lärare, Vera Littmarck, pekat på som ett problem.

– Typiskt sätt handlar arbetsmiljöproblem mest om medarbetaren och den personens anställningsförhållanden. Då är det inte ett allmänintresse, om man inte har närmast ”slavliknande förhållanden”, som de svenska förarbetena skriver, säger Veera Littmarck.

Blir det inte ett allmänintresse med tanke att skolan berör barn?

– Troligen är det mycket i skolan som kommer att ha ett allmänintresse eftersom skolan är offentligt finansierad. Men arbetsmiljöproblematik, om jag blir illa behandlad av min chef, så är det inte ett allmänintresse.

Vera Littmarck tipsar om att först vända sig till Sveriges Lärare, men även till media – som garanterar källskydd, innan du visselblåse.

Nya kraven på skolorna 

Skolorna ska ha tydliga interna rutiner för hur rapporteringen tas emot, följs upp och återkopplas:

  • Det finns inga krav på särskilda tekniska system för rapportering, men Visselblåsarlagen kräver vissa funktioner (till exempel möjlighet att vara anonym).
  • Alla som använder kanalerna ska skyddas mot repressalier. Den som ändå drabbas kan ha rätt till skadestånd.
  • Även praktikanter ska kunna använda systemen.
  • Skolorna ska utse särskilda personer eller enheter som hanterar rapporterna om missförhållanden. De ansvariga ska vara oberoende och självständiga.

Kraven finns även på kommunala skolor, sedan juli 2022.

Så arbetar skolorna med lagen om visselblåsare

Nya visselblåsarlagen: "Tipsa media i stället"