Nya rekommendationer – så ska skolor planera för värme

Folkhälsomyndigheten kommer med nya riktlinjer när klimatet blir varmare.

Huvudmännen behöver planera för stigande temperaturer när klimatet blir varmare.
Det skriver Folkhälsomyndigheten (FHM) i sina nya allmänna råd kring inomhustemperaturer.

Sol, syrener – och kokande förskolor och klassrum. 

På sommaren bör inomhustemperaturen aldrig överskrida 26 grader, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Högre temperaturer medför en hälsorisk, och särskilt utsatta är bland annat små barn.

Nu behöver huvudmännen planera för att klimatförändringarna gör att temperaturerna ökar.

– Det viktiga är att man förbereder för de här situationerna, värmeböljorna kommer inte som en överraskning längre, säger Hans Flygare, ombudsman på Sveriges Lärare.

Ansvaret är reglerat 

Det innebär bland annat att installera solskydd, bevara och plantera skuggande träd, se till att fönster går att hålla öppna för vädring på ett säkert sätt och som inte påverkar tillgång till dagsljus eller risken för störande buller.

– Ibland kommer det att vara varmare än 26 grader. Blir det outhärdligt, prata med ditt ombud. Akuta åtgärder kan vara att huvudmannen köper in portabla fläktar eller ac, säger Hans Flygare.

Verksamhetsansvarigas ansvar regleras bland annat i miljöbalken.

Den ställer krav på kännedom om byggnaden, rutiner för att förebygga höga temperaturer samt åtgärder mot höga och låga temperaturer och drag. Det inkluderar bland annat att underhålla värme- och kylsystem.

Kraven på huvudmännen

FHM kräver också extra insatser när SMHI varnar för värmeböljor. Känsliga personer, som till exempel små barn, bör ha tillgång till svala platser eller utrymmen.

Arbetsmiljöverket har inga gränsvärden för temperaturer på förskolor, skolor och fritidshem – eftersom många faktorer påverkar hur värmen upplevs.

Däremot krävs en riskbedömning för enskilda medarbetare och åtgärder som skyddar personalen från hög belastning av värmen.

Det kan handla om tillgång till vätska, att låta personalen arbeta i lättare kläder och att det finns fasta solskydd på skolgårdarna.

FHM:s värmekrav på skolan

När SMHI utfärdar varning för höga temperaturer bör den som är ansvarig för verksamheten, ytterst huvudmannen, vidta särskilda åtgärder.

  • Informera om att vädra endast när utomhusluften är svalare än inomhusluften.
  • Informera om hur de som vistas i byggnaden kan använda solskydd.
  • Prioritera klagomål och felhanteringar som rör värmen.
  • Se till att känsliga personer har tillgång till svala platser eller utrymmen.

Källa: Folkhälsomyndigheten

LÄS ÄVEN:

Kraven på arbetsmiljön i sommarvärmen

Fackets arbete gav svalare klassrum under värmeböljan

Lackar svetten? Så hanterar du klassrumshetta

Fråga facket: Finns riktlinjer om solskydd och solkräm?