Så vill facken stötta obehöriga lärare

”Det är viktigt med en tydlig trygghet för alla som arbetar i skolans värld”, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

Lärarvikarier och obehöriga lärare med akademisk utbildning kommer organiseras av Akademikerförbundet SSR.
Sveriges Lärare kommer ansvara för avtalsförhandlingarna åt SSR, som i sin tur uppmuntrar sina medlemmar att vidareutbilda sig för att få en lärarlegitimation.

Det här är innebörden av att de två Saco-förbunden tecknat ett strategiskt samarbetsavtal.

– Vi som två stora akademikerförbund har tecknat detta avtal för att stärka medlemmarnas intressen och lägga grunden för ett strategiskt samarbete bland annat inom skolans område.

– Vi vill med detta avtal bidra till att hitta former för att värna våra respektive kollektivavtalsområden och ge bästa möjliga förutsättningar för våra respektive förbunds medlemmar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges Lärare.

Uppmuntrar vidareutbildning

Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR, säger:

– Det är viktigt med en tydlig trygghet för alla som arbetar i skolans värld. Vi är glada att kunna företräda alla de som arbetar som lärare men ännu inte fått behörighet. Vi kommer också att uppmuntra dessa medlemmar att vidareutbilda sig för behörighet. 

Det är oklart hur många medlemmar det kan tänkas röra sig om.

– Men vi vet att det är många som jobbar som lärare med akademisk examen men som inte är med i facket eller i ett Saco-förbund. Vi hoppas kunna bli fler, säger Victor Harju, presschef på Akademikerförbundet SSR.

Hur kommer det fungera i praktiken?

– Samarbetsavtalet gör att en medlem kommer bli företrädd av Sveriges Lärare förtroendevalda lokalt på skolan. Men individärenden tas centralt av Akademikerförbundet SSR.

Kommer få Vi Lärare

Vilken akademisk utbildning måste en obehörig lärare ha för att få vara ansluten?

– I stort gäller det att man ska en utbildning om minst 180 högskolepoäng inom beteendevetenskap, ekonomi, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap eller socialt arbete. Därutöver får vi se i enskilda fall.

Något annat att tänka på?

– Det kostar 260 kronor i månaden för den som jobbar heltid. Man är inte dubbelansluten utan betalar bara en medlemsavgift. Medlemmarna kommer få tidningen Vi Lärare, eftersom vi tycker det är viktigt att vara uppdaterad i frågor som rör skolan, säger Victor Harju.

Akademikerförbundet SSR

  • Antalet medlemmar är 75 000 och därmed är Akademikerförbundet SSR det fjärde största Sacoförbundet.
  • De vanligaste grupperna i det fackliga yrkesförbundet är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom social arbete.
  • Medlemmarna finns på alla sektorer inom arbetsmarknaden.