Glöm inte säkerheten

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Varje år skadas över 30 000 skolbarn så allvarligt att de måste söka akutvård. Många av skadorna sker på skolgården.

Trots att antalet olyckor i skolan minskat under flera år skadas många elever i skolan. Drygt 30 000, enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Knappt hälften av skadorna sker på skolgårdarna.

Den grupp som är mest skade­benägen är 10–12-åriga elever. Vid MSB:s senaste genomgång, 2014, av skadestatistiken fick 8 900 av dem söka akutvård efter en olycka på skolan.

Den vanligaste olyckan var någon form av fall och den vanligaste konsekvensen var fraktur, främst i armar och händer. Frakturer fick ungefär en tredjedel av de skadade.

Fler pojkar än flickor skadas. Det gäller i alla åldersgrupper. I genomsnitt står pojkarna för 60 procent av skadorna.

De tre vanligaste olycksplatserna är: klätterställningar, gungor och rutschbanor.

Lärartipset: Låt eleverna kartlägga farorna

  • Ta hjälp av eleverna för att hitta skolgårdens dolda fällor.
  • Dela in dem i mindre grupper och gör en skolgårdsvandring. Låt eleverna samla ihop tre saker som känns säkra och tre saker som kan förbättras.
  • De kan redovisa genom att fotografera, rita eller skriva om sina upptäckter.

Vems ansvar om olyckan är framme?

Rektorn har huvudansvaret om något händer på skolgården. Men även läraren kan få stå till svars.

– Ytterst ansvarig är alltid huvudmannen, det vill säga kommunen eller styrelsen för skolan när det gäller friskolor. I praktiken delegerar skolhuvudmannen arbetsmiljöuppgifterna till rektorn, säger Kristian ­Hansson, sakkunnig på ­Arbetsmiljöverket.

– Rektorn kan dock ­delegera arbetsuppgifter och ­arbetsmiljöansvar till en lärare som är rastvakt. Men man kan inte delegera hur som helst. Lärare som ska ta ansvar måste få utbildning och resurser.

Enligt Kristian Hansson, är det ytterst sällan som någon lärare tvingas ta rättsligt ansvar för något som hänt på en skolgård.

– I slutändan vilar nästan alltid ansvaret på rektorn.

Händer en allvarlig olycka är det viktigt att ansvaret utreds. Det menar Hans Flygare, ombudsman på Lärarförbundet:

– Läraren har ett tillsynsansvar som är större ju yngre eleverna är. Om det händer en olycka prövas hela kedjan från den enskilde läraren, rektorn och till den som har det yttersta arbetsmiljö­ansvaret, arbetsgivaren.