Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

För att skapa en likvärdig skola måste vi ge eleverna möjligheten att erövra språket, skriver Grundskollärarens nya krönikör Mikhael Mikalides.

Det finns inget bättre än att se en elev, som har oddsen emot sig, lyckas i skolan. Alla barn vill lära sig, det handlar bara om att ge dem rätt förutsättningar. Barn måste få känna att någon tror på dem och vet att de kan lyckas.

Sedan jag blev färdigutbildad lärare för 12 år sedan har jag sökt mig till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Skolor där det finns många elever som har dåliga skolresultat och ibland jobbiga hemförhållanden. Skolor där många elever tror att de kommer att misslyckas långt innan de ens har försökt. Ibland har jag blivit ifrågasatt när det gäller mitt val av arbetsplats, men det som har drivit mig är min strävan att göra skillnad och motverka segregation.

Språket är så mycket mer än ett kommunikationsmedel.

Jag växte själv upp i ett socioekonomiskt utsatt område, närmare bestämt i Stockholmsförorten Rinkeby. Mina fantastiska lärare såg mig och fick mig att växa trots tuffa förutsättningar. De trodde på mig och visste att jag skulle lyckas med deras hjälp. Jag vill återgälda det genom att själv göra skillnad för andra barn.

"Jag förstår hur det är"

När jag var tre år gammal, i juni 1984, valde mina föräldrar att fly från inbördeskriget i Libanon. Vi kom till Sverige som tog emot oss med öppna armar. Trots att deras väg har kantats av svårig­heter och de har fått kämpa hela sina liv, har de aldrig haft en tanke på att ge upp. Det är inte enkelt att bryta upp och flytta långt bort till ett nytt land, lära sig ett nytt språk och försöka undvika kulturkrockar. Min historia har format mig till den jag är i dag och mina föräldrar inspirerar mig att jobba hårt varje dag för att uppnå mina drömmar.

Min bakgrund har gjort mig rik. Jag vet hur det är att växa upp i ett utanförskapsområde där få känner att de tillhör den svenska kulturen och den språkliga barriären är ett ständigt hinder. Jag förstår hur det kan vara att komma från ett hem där föräldrarna inte kan språket, där man som barn inte kan få hjälp med läxläsningen och vuxna får kämpa för att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden. Det gör att jag har en förståelse för många av mina elever som jag möter varje dag. Därför brinner jag för att stärka deras självförtroende och ge dem möjlighet att drömma stort och nå sin fulla potential.

"Språket ger dem makten"

Jag älskar mitt arbete som lärare. Det är både roligt, lärorikt och meningsfullt. Det bästa är mötet med alla fantastiska elever, att skratta ihop, ta del av deras tankar och se hur de utvecklas. Men skolan står inför många utmaningar. För att skapa en likvärdig skola som kompenserar för elevers bakgrunder och olika förutsättningar, måste vi ge eleverna möjligheten att erövra språket.

Språket är så mycket mer än ett kommunikationsmedel. Det är ett tankeverktyg som hjälper oss att inhämta kunskap och utveckla komplexa tankar. Genom att ge elever ett rikt språk, ger vi dem makten att påverka sin framtid och förverkliga sina drömmar.

Just nu!

Plus: Kollegor som alltid ställer upp för varandra.

Minus: Samhällets orealistiska förväntningar på skolan under pandemin.

LÄS ÄVEN

Drömmar får liv i bok med stjärnglans

Expert: Hiphop kan ge elever en ”språkkick”

Hon vill att skönlitteratur tar plats i skolans alla ämnen

2 av 3 killar läser bara om de måste