De ska driva fritidshemmets frågor

Hanna Almcrantz, Pernilla Holmqvist och Gustav Sundh är tre av sju ledamöter i det nyvalda nationella rådet för fritidshem i Sveriges Lärare. Foto: Johan Strindberg/Privat/Oskar Omne.

Nu är det klart vilka som kommer att ingå i Sveriges Lärares nationella råd för lärare i fritidshem. Men själva processen för att välja ut de sju ledamöterna har mötts av viss kritik.

– Man förstår inte varför förbundsstyrelsen bad om nomineringar utan att berätta hur nomineringarna skulle användas, säger Pontus Larsson, ordförande i Sveriges Lärare Karlstad.

Pontus Larsson är mån om att betona att han inte riktar någon kritik mot de sju personer som valts in. Men han är kritisk mot hur själva processen gick till.

– Den som gick in och nominerade en kandidat på det nya förbundets hemsida kunde lätt få intrycket att de som fått flest nomineringar också skulle väljas in. Men nu visar det sig att flera lärare som fått många nomineringar inte kom med.

”Processen har inte varit tydlig”

Om inte själva antalet nomineringar var avgörande för att bli invald, så borde förbundet ha skrivit det när man efterlyste nomineringar, menar han.

– En tydlig kommunikation är alltid viktig. Och den är extra viktig när man sjösätter något helt nytt, som det sammanslagna förbundet ju är.

Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i förbundsstyrelsen, har all förståelse för kritiken:

– Utifrån hur programvaran var uppbyggd var det lätt att få det felaktiga intrycket att det skulle handla om en personvalskampanj. Processen för att välja ledamöter borde ha varit transparent och tydlig, men det var den inte. Vi ber om ursäkt för det.

Så vilken betydelse hade antalet nomineringar?

– Det vara en av flera parametrar. Men precis som det står i våra stadgar om utnämningar av förtroendevalda väger vi in en rad olika kriterier: geografi, ålder, kön, könsidentitet, stora och små föreningar och huvudmannaskap.

Gustav Sundh från Huddinge, en av de sju nya ledamöterna, fick flest nomineringar av alla (153) vilket bidrog till att han blev invald. Men även han har svårt att förstå själva valprocessen:

– Det var märkligt att göra det till en omröstning utan att följa omröstningens resultat. Det blev otydligt.

Hur kändes det att bli invald?

– Mycket hedrande!

 Vilka frågor vill du vara med och driva?

– Jag har rätt många kollegor som följer mig i sociala medier, jag kommer att lyssna in vad de har för tankar. Men det står alldeles klart att vi måste förbättra förutsättningarna för lärare i fritidshem.

Han upprörs över att dessa förutsättningar skiljer sig åt så kraftigt i landet.

– I dag saknar vi helt nationell likvärdighet. På den ena skolan kan lärarna få tio timmar planeringstid, på den andra en ynka timme.

Ledamoten Pernilla Holmqvist från Eskilstuna är också inne på att förutsättningarna för uppdraget måste bli bättre.

– Annars riskerar vi inte bara att förlora ännu fler kollegor än vi gör idag, vi löper också risken att ännu färre unga människor väljer att utbilda sig till just lärare i fritidshem.

Även hon efterlyser mer tid för planering och utveckling.

– För att få till en bra verksamhet måste vi ha tid att både förbereda, genomföra och utvärdera våra aktiviteter.

Line Isaksson i förbundsstyrelsen ser fram emot att arbeta ihop med rådet framöver:

– Lärare i fritidshem har sämst förutsättningar av alla lärare, vi har länge stått längst ner i hierarkin. Med ett nytt sammanslaget förbund tror jag verkligen att vi kan stärka vår position, bli en tydligare röst.

Här är ledamöterna i det nationella rådet för fritidshem:

Daniella Crona, Ale

Gustav Sundh, Huddinge

Hanna Almcrantz, Linköping

Pernilla Holmqvist, Eskilstuna

Raymond Stokki, Boden

Ricardo Pousette, Huddinge

Åsa Maria Bengtsson, Jönköping

Rådets uppdrag:

  • Att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor inom rådets verksamhetsform.
  • Att följa av kongressen och förbundsstyrelsen fattade beslut.
  • Att aktivt arbeta med frågor inom rådets verksamhetsområde utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen.

LÄS OCKSÅ

Lärarförbundet: Nya storfacket bra för lärare i fritidshem

Sundh: Viktigt att sätta ord på det vi gör

Gustav Sundh vill få kollegorna att reflektera