Forskaren: Allmänt fritidshem är en barnrättighet

Helene Elvstrand är positiv till utredningens förslag att ge alla barn möjlighet till en meningsfull fritid genom att införa ett allmänt fritidshem. Foto: Påhl Ruin/Adobe.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Pedagogikforskaren Helene Elvstrand ser förslaget om ett gratis fritidshem för alla barn som ett ”jätteviktigt steg”.
– Det blir en rättighet för barn att få gå på fritids.

LÄSTIPS: Utredning: Ge alla barn rätt till gratis fritidshem

Tidigare i veckan kom betänkandet från utredningen ”Utökad rätt till fritidshem?”, där regeringens särskilda utredare Kerstin Andersson presenterade sitt förslag att göra fritidshemmet allmänt och kostnadsfritt, på liknande sätt som förskolan. Alltså utan krav på att föräldrarna ska arbeta eller studera för att deras barn ska få plats i fritidshem.

Helene Elvstrand är forskare i pedagogik och verksam vid Linnéuniversitet. Hon tror att reformen är viktig, bland annat för att höja fritidshemmets status.

– Om man tittar från ett barnperspektiv så blir det en rättighet att gå i fritidshem. Vi hade samma diskussion om förskolan ett antal år sedan. Då såg man bara förskolan som en omsorg, nu ses förskolan som en barnrättighet. Den utvecklingen skulle vara positiv även för fritidshemmet, säger hon och tillägger:

– Det är problematiskt att vi har en läroplan som inte alla får del av.

Farhågor om större barngrupper

Utredningen föreslår att ett allmänt och avgiftsfritt fritidshem ska omfatta alla barn mellan 6 och 9 år under en del av dagen, cirka 10-12 timmar i veckan. Dessutom ska 6-12-åringar som behöver mer tid i fritidshemmet på grund av sina levnadsvillkor få det.

Men bland reaktionerna hörs många lärare i fritidshem som undrar hur de ska klara av ta emot ännu fler barn i fritidshemmet, som redan är underbemannat.

– Med det här måste följa mer personal och bättre villkor. Utredaren är tydlig med att det behövs kvalitetsförbättringar och har flera förslag exempelvis om ändamålsenliga lokaler, säger Helene Elvstrand.

Lyfter bortglömd åldersgrupp

Hon tycker att det är en gedigen utredning som också lyfter behovet av satsningar på fritidsverksamhet för 10–12-åringar, som i låg grad går på fritidshem.

– Det är en bortglömd grupp, som varken är ungdomar eller omfattas av skolbarnomsorgen riktigt. Man föreslår en egen utredning för att titta på hur fritidsverksamheten för den här åldersgruppen ser ut i dag och hur de kan inkluderas i ungdomspolitiken också.

Utredningen föreslår dessutom en riktad forskarskola om fritidshem, vilket Helene Elvstrand också tror är viktigt för att sätta fokus på verksamheten.

LÄS ÄVEN

Så behåller vi de äldre barnen på fritids

Utredning: Ge alla barn rätt till gratis fritidshem