Podcast: Varför prioriterar vi bort vetenskapen i förskolan?

Är det för mycket ”tyckande” och för lite vetenskap i förskolan? Blir vi bättre förskollärare om vi är uppdaterade med senaste forskningen? Fredrik Kahn, Eva Lindström och Elin Björkén diskuterar i podden Förskolan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Varför värderar vi inte vetenskapen högre i förskolan? Och vi som knappt har tid att sköta dokumentationen, när ska vi hinna förkovra oss i den senaste forskningen?

Nya avsnittet är baserat på ett mejl som vi fick från vår lyssnare, förskolläraren Johanna:

”Ibland kan jag uppleva att möten och reflektioner landar mer i tyckande och tänkande utifrån erfarenheter, och knappt alls ger utrymme för den vetenskapliga grund som utbildningen i förskolan ska vila på, både i innehåll och i arbetssätt. 

Jag upplever ofta ett glapp mellan förskollärarutbildningens vetenskapliga stoff i form av senaste litteraturen, och att sen jobba i förskolan och hålla sig uppdaterad. Det blir som att det prioriteras bort.

Hur håller man sig uppdaterad? Går det, utifrån utbildningspolitiska förutsättningar i form av planeringstid etc, att hålla sig uppdaterad som förskollärare?" 

I avsnittet diskuterar vi frågorna som Johanna tar upp. Är det för mycket ”tyckande” och för lite vetenskap i förskolan? Och hur hittar vi förskollärare tid att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen? 

Lyssna på Förskolan här!