Hon vill skapa rum för lärande

Foto: Ellen Kraft
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hallå där, Katinka Vikingsen, förskollärare, rektor och författare.

Du har nyligen utkommit med en ny bok – en riktig tegelsten. Vad handlar den om?

– Ha, ha, ja den blev tjock och då är den ändå kraftigt nedbantad! Den handlar om det fysiska rummet och olika perspektiv kring det. Lärmiljön hänger ju intimt samman med undervisning, organisation och förhållningssätt och behöver synliggöras i relation till dessa aspekter. Här finns olika ingångar och idéer kring det fysiska rummet och material – lite som en handbok.

Den innehåller även en del historiska tillbakablickar. Berätta!

– Jag skulle kunna prata hur mycket som helst om vår viktiga förskolehistoria. Under arbetet med boken har det mest omtumlande varit att möta idéer kring lärmiljön i äldre texter. Det vi i dag tycker är nytt och innovativt har till viss del redan använts, som projektorn, som beskrivs redan 1937. En barnträdgård i början av 1900-talet beskriver sin bygg- och konstruktionsmötesplats där ett byggprojekt för en dag kunde innehålla mer än 2 000 klossar! Vilken pedagog blir inte grön av avund då?!

Rum för lärande, av Katinka Vikingsen (Lärarförlaget).

Du skriver om dynamiska mötesplatser – vad är det?

– Enkelt förklarat handlar det om mötesplatser ”där det händer” eller platser som blir väldigt lyckade för lek och utforskande utan att vi alltid vet exakt varför. Dynamik handlar ofta om rörelse och kraft och jag tycker att dynamiska mötesplatser är kraftfulla i sina signaler till barnen och att det uppstår rörelser i tanke, samspel, kropp, språk och handling. Jag har försökt ringa in några exempel på mötesplatser som kan bli dynamiska.

Du skriver att förskolan kan inspireras av H&M?

– Ja, visst! Jag arbetade där i 8 år och inom konfektionsbranschen har man mycket goda kunskaper om miljöpsykologi. Hur miljön påverkar oss är viktiga kunskaper när man utformar platser där människor ska mötas och vistas. Sätten vi presenterar material på skapar förväntningar. Man kan påverka väldigt mycket med möbler, ljussättning, ljud, färger och material – både köpvanor och lek!

Har du några tips om man trots knappa resurser vill få till en förändring i lärmiljön?

– Jag anser att man behöver ha en målbild på kort och lång sikt, inventera vad man har och börja i det lilla. En viktig resurs är att ta vara på allt som är gratis i naturen liksom återbruksmaterial som lock och burkar. Ofta har man mer material än man tror. Man kan presentera det på ett nytt sätt, så att det ser mer ut än vad det är.