Bokstart – språkutveckling för de allra yngsta

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Att få små barn att utveckla sitt språk och ­stimulera till läsning är fokus för Bokstart. En satsning som började som ett pilotprojekt i tre städer, men som i Göteborg drivits vidare och vuxit betydligt.

Här i källarmagasinet på Stadsbiblioteket i Göteborg befinner sig Bokstart-samordnaren Gertrud Widerberg ofta.
Foto: Johan Westerlind

I källaren på det nyrenoverade stadsbiblioteket vid Götaplatsen finns ett rejält magasin. På hyllorna i dess högra hörn ligger högar med Pinos dagbok, Lilla pussboken och andra Bokstartsböcker staplade i väntan på att delas ut till stadens yngsta. Där träffar vi Gertrud Widerberg, som har varit samordnare för Bokstart Göteborg sedan starten, och hon ser jobbet som en av de största vinsterna i sitt arbetsliv.

– Jag har alltid varit intresserad av små barn och velat höja deras status, säger hon. Jag tycker att det är så synd att man inte tar tillvara allt det som forskningen säger om hur viktiga de här tidiga åren är. Om vi gör insatser då har samhället allt att vinna.

Det har gått snart fem år sedan tre Bokstart-pilotprojekt sjösattes på olika håll i Sverige, varav ett i Göteborg. Inledningsvis var det Kulturrådet som finansierade projektet och då besöktes enbart familjer i Östra Bergsjön och Gårdsten. Satsningen föll väl ut och Bokstart drivs vidare och har utvidgats till förstagångsfamiljer i ytterligare tio områden. Alltsedan starten går det hela ut på att personal från de lokala biblioteken gör hembesök hos familjer som fått sitt första barn och är bosatta i områden på polisens lista över särskilt utsatta.

När barnet stoppar boken i munnen gör vi tummen upp!

Besöken sker när barnet är sex respektive elva månader, och när barnet är cirka 1,5 år får familjen även en inbjudan till biblioteket. Vid varje tillfälle får barnet åldersadekvata böcker i gåva samtidigt som föräldrarna informeras om språkutvecklingen i den aktuella åldern. Samma boktitlar delas även ut till öppna förskolor och förskolor i områdena som berörs. Allt för att de små ska få hjälp att utveckla sitt språk och stimuleras till framtida läsning.

Foto: Johan Westerlind

– Men jag vill understryka att Bokstart Göteborg inte är ett integrationsprojekt, säger Gertrud. Kunskap om de minsta barnens språkutveckling och sätt att ”läsa” skulle behöva lyftas till alla föräldrar, beslutsfattare och politiker. Det skulle vi alla vinna mycket på.

Att dela ut böcker till ett sexmånaders barn kan te sig onödigt. Men som Gertrud påpekar är det en jättebra ålder för ett första besök, då kan de flesta barn både sitta upp och själva greppa en bok.

– Dessutom förstår så små barn en hel del även om de inte kan tala. Och de samlar på ord redan då. De flesta föräldrar tänker inte på att barn har ett intresse för en bok så tidigt, men barnet tar boken och stopper den i munnen, och då gör vi tummen upp. Barn upptäcker ju allt med munnen i den åldern.

Att öppna och stänga boken brukar också vara populärt, liksom att klappa och trumma.

– Trummar barnet gör vi likadant, och en trumutväxling är också språkutvecklande.

Vid elva månaders ålder är de flesta barn betydligt mer rörliga och då passar interaktiva böcker bättre, exempelvis sådana som låter eller där man kan titta bakom tygbitar och hitta ett roligt djur att härma.

– Då kan vi också vara mer dramatiserande, låta som en groda etcetera. Då fångar vi barnet lättare, och redan i den här åldern har barnen början till läskompetens, säger Gertrud entusiastiskt.

I källaren på stadsbiblioteket i Göteborg ryms åtskilliga hyllmeter böcker. Till höger syns Bokstarts egen hörna.
Foto: Johan Westerlind

Att hon brinner för barnlitteratur, och för de yngsta och deras språkutveckling, går inte att ta miste på. Hon har varit frilansande barnkulturarbetare sedan hon började arbeta vid 16 års ålder och gjort antologier, både själv och tillsammans med sin mamma, som är barnboksförfattare.

Under en period var Gertrud även projektledare för ett regionalt projekt som handlade om hur förskola och bibliotek skulle kunna samverka för att ge barn större tillgång till litteratur. Hon har dessutom vikarierat på både bibliotek och förskola. För elva år sedan sökte och fick hon tjänsten som kommunal konsulent för barn och unga i Göteborg, och nu är hon alltså samordnare för Bokstart.

– Mina fem år som bokstartare har varit de bästa och mest lärorika i hela mitt yrkesliv, säger hon.

Men vore det då inte finemang om alla barn fick Bokstartbesök, oavsett var de bor?

– Jag har faktiskt räknat på det. Och det är inte så dyrt, förutom att det personalmässigt är resurskrävande för biblioteken. Men jag anser att det verkligen skulle vara värt det. Då skulle vi få ett helt annat läge i förskolan och skolan, och dessutom helt andra bibliotek som visste mer om omvärlden. Det här är fortfarande min vision, och utan drömmar kommer man ingenvart.