Podcast: Hur skapar vi en bra överlämning till förskoleklassen?

Är steget mellan förskolan och förskoleklassen för stort? Hur förbereder vi barnen på bästa sätt? Förskollärarna Elin Björkén, Eva Lindström och Fredrik Kahn diskuterar övergången till förskoleklass.

I senaste avsnittet av Förskolan pratar vi om överlämningen till skolan. Vilken information förväntar sig förskoleklassen av oss? Hur ska vi göra överlämningen på ett bra sätt?

Hur borde en bra överlämning till skolan se ut? För många barn är det ett stort steg att lämna förskolan. Är glappet mellan förskola och förskoleklass för stort och vad förväntar sig skolan av oss egentligen?

– En del vill ha information som vi inte kan ge dem. Andra vill inte ha någon information alls. Jag tycker generellt att skolorna vill veta väldigt lite, om det inte är ett barn som har stora svårigheter för då vill de veta jättemycket, säger Fredrik.

– Jag har upplevt att förskoleklassen har fiskat efter information som vi kanske inte får delge. Vi har ju vår sekretess. Jag brukar alltid uppmuntra föräldrarna att själva prata med skolan, säger Elin.

– Jag tycker att det är positivt att skolan kommer ut och hälsar på, även om jag ibland kan känna att det är ett hitte-på-moment eftersom skolan inte får någon information om oss av oss, säger Eva.

För stort fokus på skolstart?

Eva tycker att vi pratar lite för mycket om skolstarten med barnen.
– Det är så stort fokus på det. Jag upplever att man börjar prata så himla tidigt med barnen om att de ska börja skolan, alltså redan i augusti ett år innan skolstart. Jag har upplevt att en del barn blir väldigt stressade och oroliga när man pratar om att de ska börja skolan, säger hon och fortsätter:

– Jag vill stärka barnen i det som de redan kan. En gång sa ett barn sa till mig att han ville lära sig matte när han började i skolan. Jag frågade vad han menade och han bara: ”1, 2 och 3”. Jag svarade honom att: ”Menar du att räkna? För du kan ju! Matte gör du hela tiden!” Så det är viktigt att stärka barnen i att: ”Ni behöver inte vara oroliga, för ni kan redan”.

Fredrik håller med och fyller i:

– Vi är ju det första steget i det livslånga lärandet. Det låter klyschigt, men så är det. Och förskolan är faktiskt också en skolform, säger han.

Lyssna på Förskolan här!