Så undervisar du de yngsta barnen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hallå där, Lena Edlund, ­förskollärare, pedagogisk utvecklare och författare!

Vad handlar din nya bok om?

– Hur undervisning med de yngsta barnen kan se ut. Jag ger förslag och diskuterar utmaningar, belyser olika undervisningsområden som samlingen, måltiden, språkutveckling och naturvetenskap och hänvisar till vad forskare som undersökt de yngsta barnens lärande lyfter fram som viktigt att tänka på.

Hur skulle du beskriva vad undervisning innebär för de allra yngsta i förskolan?

– Läroplanens mål gäller även de yngsta, de behöver bara översättas till deras lärstrategier som är kroppsliga, fartfyllda, sinnliga och utforskande. Undervisning med de yngsta sker ofta spontant och i farten, som i omsorgssituationer. Men pedagogerna behöver även didaktiska finplaneringar mot läroplansmålen och förbereda sig noga vad gäller tid, plats, gruppen och material när de undervisar.

De yngsta barnen och undervisningen, Lena Edlund (Lärarförlaget)

Vad krävs för undervisning av hög kvalitet?

– Dels att planera noggrant för att varje barn ska ges förutsättningar att utvecklas kring innehållet i målen. Nästa steg är att i undervisningssituationen vara här och nu, det är en delikat balansgång som kräver skicklighet. De yngsta är inte alltid ”lydiga” utan kommer med många förslag när vi undervisar och det krävs nyfikenhet och kunskap om läroplanen för att förstå vad barnen är ute efter. Här är reflektion, diskussion och tolkning i arbetslaget en nyckel till att lyckas.

Du skriver även om miljöer och material för de yngsta. Berätta!

– De yngsta har ett stort rörelsebehov och vill utmana sig själva genom att hoppa, krypa, dansa, rulla och klättra, gärna många i grupp eftersom de samtidigt bygger relationer. De vill även problemlösa genom att stoppa i saker i olika utrymmen, hälla ut dem igen, skapa ljud genom att banka, frakta runt saker, bygga och rasa. Att tåla ett visst mått av ”kaos” och planera för öppna ytor är bra.

Kapitlet ”Förskollärares ansvar för undervisning”, vad tar det upp?

– I arbetet med de yngsta barnen är pedagogerna mycket i nuet. Då blir förskollärarrollen extra viktig, att det finns någon som har till uppgift att lyfta blicken och hjälpa arbetslaget att sätta ord på och analysera innehållet i undervisningen. Att leda sitt arbetslag mot målen, att ta ut riktningen, att lyfta kollegorna och skapa ett bra samarbete där allas kompetenser tas tillvara.