Debatt: Bra att 50 procent höjer F till godkänt betyg i matematik

Susanne Svensson är rektor på Norrevångsskolan, årskurs 7-9, i Eslöv.

Skolverket vinklar detta problem mot att högstadiet inte lyckas väl, men jag skulle vilja påstå att om högstadiet lyckas med hela 50 procent av dessa elever under de tre år de går där är det ett bra resultat, skriver rektorn Susanne Svensson.

Det är en alarmerande upptäckt som nyligen avslöjades när Skolverket offentliggjorde att hälften av de elever som hade underkänt i årskurs sex fortfarande bar på det tunga bagaget av ett betyg ”F” när de lämnade årskurs nio.

Denna siffra signalerar om ett misslyckat utbildningssystem som inte lyckas uppfylla sina grundläggande uppgifter – att utbilda och förbereda våra ungdomar för en framgångsrik framtid.

Skolverket vinklar detta problem mot att högstadiet inte lyckas väl, men jag skulle vilja påstå att om högstadiet lyckas med hela 50 procent av dessa elever under de tre år de går där är det ett bra resultat. Skolan har ju inte lyckats med att få dessa elever att nå målen under de tidigare sju åren som eleven gått i skolan.

Viktigaste är inte vems fel det är

Det är viktigt att inte glömma dessa framgångshistorier som trots tråkiga siffror ändå visar på att eleverna med rätt stöd och engagemang kan övervinna sina svårigheter inom ämnet. Detta samtidigt som vi måste se över, diskutera och ta efter mellan de olika verksamheterna för att nå målen för fler elever.

Vid de första skolåren mellan åk F–6 läggs grunden för elevens kunskap inom matematik, läsning och skrivning. Dessa grundläggande färdigheter är sedan viktiga för att eleven ska kunna avancera vidare inom sin utbildning. När dessa grundläggande färdigheter saknas inför skolår sju blir det så klart svårt för eleven att uppnå betyg i ämnet till skolavslutningen tre år senare.

Det viktigaste i denna fråga är dock inte vems felet är utan snarare hur vi på ett bättre sätt kan samarbeta och gemensamt hitta de framgångsfaktorer som krävs för att öka elevernas kunskap inom ämnet matematik.

Genom att se varandras framgångar och genom samarbete kan vi skapa en god grund med förutsättningar för att varje elev i skolan ska lyckas nå målen i ämnet matematik.

Susanne Svensson, rektor på Norrevångsskolan, årskurs 7-9, i Eslöv

LÄS ÄVEN

Underkända i sexan – klarar inte högstadiet

Samarbetet som ger mattelärarna nya perspektiv

Ny satsning rustar elever för gymnasiematten

Dahl: Varför har vi så mycket matte i skolan?