Så får de eleverna att välja teknikprogrammet

Eva Öhlund är rektor på Lapplands gymnasium Jokkmokk. Foto: Adobe stock och privat

En bra arbetsmarknad lockar högstadieeleverna i Jokkmokk att söka sig till gymnasiets teknikprogram. Men intresset för teknik och naturvetenskap skiljer sig en hel del mellan olika kommuner, visar en ny undersökning.

Av de 18 elever som sökt sig till Lapplands gymnasium Jokkmokk i höst har sex valt teknikprogrammet.  

– Mycket händer i den norrländska industrin just nu och det behövs snabbt arbetskraft. Det gör att eleverna i hög grad väljer program som ger en snabb väg ut i arbetslivet, säger Eva Öhlund, rektor på Lapplands gymnasium Jokkmokk.

Varierar stort mellan kommunerna

I en ny rapport lyfter Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fram Jokkmokk som exempel på en kommun där andelen elever på teknikprogrammet ökat mellan läsåren 2013/14 och 2021/22. Andra exempel är Fagersta och Åtvidaberg.

Undersökningen omfattar även naturvetenskapsprogrammet och där utmärker sig till exempel Ystad och Lindesberg som kommuner där elevernas intresse ökat. 

Men andelen elever på programmen varierar stort mellan svenska kommuner – mellan 1,2 och 26,2 procent för naturvetenskapsprogrammet och mellan 0,5 och 17,0 procent för teknikprogrammet.

– Kommunernas satsningar för att öka teknikintresset är viktiga för att öka andelen elever på naturvetenskap- och teknikprogrammen. IVA:s kartläggning visar också att det är viktigt att ungdomarna får möta förebilder och uppleva vad gymnasieprogrammen innebär samt vilka yrken de kan leda till, säger Magnus Berggren i en kommentar till undersökningen. Han är ledamot i IVA:s styrelse och ordförande i styrgruppen för projektet Framtidens Kunskapssamhälle.

Lärarna en viktig förklaring

Lapplands gymnasium drivs av Lapplands kommunalförbund, och skolan har enheter i flera kommuner i norra Sverige. I Jokkmokk går totalt cirka hundra elever.

– Vi har väldigt inspirerande lärare på teknikprogrammet, det tror jag är en viktig del för att fånga elevernas intresse. När vi har öppet hus pratar de om utbildningen på ett inspirerande sätt, och det är vanligt att elever tipsar varandra om program som har bra lärare och undervisningen. Det sprider sig snabbt, säger Eva Öhlund Westerberg.

Undersökningen visar att andelen elever på programmen delvis följer medianinkomst och genomsnittlig utbildningsnivå. I kommuner med högre inkomstnivå än snittet – och högre andel personer med eftergymnasial utbildning – är det en högre andel elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen. Men det finns också kommuner som bryter mönstret, till exempel glesbygdskommunerna Torsby och Övertorneå.

Exempel på lyckade satsningar

IVA:s kartläggning visar att lokalt engagemang, satsningar och samverkan är viktiga för att öka ungdomars teknikintresse. Exempel på satsningar är:

  • Stärkta resurser till skolan, lärarfortbildning och behöriga lärare.
  • Stöd från kommunen för att exempelvis möjliggöra studiebesök och andra aktiviteter utanför skolan.
  • Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i grundskolan.
  • Teknikcollege – en regional samverkansplattform där kommuner, skolor och företag samverkar.
  • Samverkan med Science Center, näringslivet eller lärosätet på orten.
  • Tekniksommarskolor och tema-prao med teknikfokus för tjejer.

Källa: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

LÄS ÄVEN

Naturens rockstjärna räddar urskogar med sina elever

Han gör matten levande för ekonomieleverna

Diskussionerna i matten som gynnar alla

Dahl: Vi borde tänka mer på vårt eget beteende