Skolverket: Därför har vi en ny läroplan

Anna Westerholm, till höger, är chef för läroplansavdelningen på Skolverket. Foto: Getty Images och Skolverket
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Nu har nya läroplanen, Lgr22, börjat gälla. Här förklarar Anna Westerholm på Skolverket tankarna bakom de fyra mest omfattande förändringarna.

1. Ändrat fokus med färre detaljer

”Kunskapskraven har ansetts vara svåra att förstå. Samtidigt har de varit väldigt detaljerade och många gånger blivit utgångspunkten för hur lärare formar sin undervisning. När man tolkar läroplanen bakifrån är risken stor att läroplanen bli avsmalnad, vilket är en av anledningarna till att vi har gjort kunskapskraven, som nu kommer heta betygskriterier, mindre detaljerade. Allt för att flytta fokus i undervisningen till ämnets syfte och det
cen
trala innehållet”, säger Anna Westerholm.

2. Oskarpa gränser för mer rättvisa betyg

”Kravgränsen för betygen D till A kommer inte att vara lika skarpa. Syftet är att lärare ska kunna göra en mer samman-tagen bedömning, samt ge mer rättvisande betyg i förhållande till elevens kunskaper. Det kan exempelvis innebära att en elev kan uppnå ett visst betyg även om någon kunskapsaspekt saknas, vilket inte gick tidigare. Men när det gäller betyget E så måste elevens kunskaper motsvara samtliga betygskriterier.” 

3. Tydligare när olika saker ska introduceras 

”Det ska bli tydligare hur man arbetar med progression i undervisningen. Det vill säga när och hur mer komplexa sammanhang inom olika ämnen ska introduceras och växa successivt. Syftet är att det inte ska finnas några missförstånd kring hur komplext kunskapsinnehållet ska vara i olika stadier. Vi har även försökt att se till att övergången från högstadiet till gymnasieskolan ska fungera på ett bra sätt.”

4. Ändringar i timplanen ska frigöra utrymme 

Vi väntar ivrigt på att regeringen ska fatta beslut om den nya timplanen. Stoffträngsel och timfördelning har varit en av de största utmaningarna för oss. Den mest påtagliga förändringen som vi har föreslagit är att elevens val tas bort. En stor del av de timmarna läggs i stället på SO- och NO-ämnena, på grund av just stoffträngsel. De övriga timmarna fördelas mellan hem- och konsumentkunskap, musik och bild, enligt vårt förslag.”

LÄS ÄVEN

Beskedet: Nya timplanen införs inte i höst

Sandström: Hög tid att ändra fokus med den nya läroplanen

Nya läroplanen: Så förbereder de sig för höstens stora förändring

Nya timplaner: Så fördelas timmarna – ämne för ämne