Det svällande mentorskapet

Undervisning är på väg att bli en bisyssla när ­lärare – utöver att vara lärare – även tvingas vara kurator, psykolog, socialarbetare, väktare och polis. Ämnesläraren granskar det svällande mentors­uppdraget som sliter isär lärarna.