Skolan som anpassar sig efter eleverna

Interiör från Studieverkstaden på Parkskolan i Teckomatorp.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Den traditionella lärmiljön passar inte alla. Parkskolan i skånska Teckomatorp skapade därför en speciell studieverkstad och anpassade lärmiljön till eleverna i stället för tvärtom.

I det före detta biblioteket på Parkskolan råder lugn och ro med avslappnande musik i bakgrunden, dämpad belysning, låg samtalston och neddragna persienner. Här finns även cykelbänkar, skärmar, fåtöljer med draperi, pilatesboll, hörlurar, tyngdkrage, tangles och mycket annat.

Rektor Gunilla Persson berättar att studierummet kom till eftersom det fanns elever vars behov man inte lyckades möta i den ordinarie lärmiljön.

– Ja, en lärmiljö som i princip har sett likadan ut i alla tider, säger hon. Om någon från början av 1900-talet kunde göra en tidsresa till vår tid skulle de flesta verksamheter se helt annorlunda ut och skapa en massa frågor, men en skola skulle man garanterat känna igen. Vi har under så lång tid försökt att anpassa våra elever utifrån skolan och dess miljö i stället för det omvända, att forma skolan utifrån elevernas behov och förutsättningar.  

Med studieverkstaden ges fler elever ökade möjligheter att nå kunskapsmålen, och även nå högre. Gunilla Persson berättar att de även upplever en högre kompetens hos pedagogerna på skolan när det gäller att göra anpassningar i klassrummen.

– Trots att vårt utvecklingsarbete bara är inne på andra läsåret ser vi i dag tecken i samtliga klassrum på en förändrad lärmiljö som utgår från elevernas olika behov.

Satsningen har tagits emot väl av eleverna. De vittnar bland annat om hur de fått arbetsro och blir klara med saker när de är i studieverkstaden och att de uppskattar tystnaden och de olika redskapen som finns där.

Även vårdnadshavare har hört av sig med uppskattande ord: ”Tiden i studieverkstaden har jag upplevt som en vändpunkt för mitt barn. Hen vaknar på morgonen och är plötsligt ’taggad’ på att ge sig i väg till skolan. Hen har alltid haft hög närvaro men då efter mycket möda och besvär. Hoppet jag ser hos mitt barn har gett oss nya krafter.”

– Vi känner oss stolta. Med befintliga resurser och statsbidraget för Likvärdig skola har vi skapat något som kommer alla elever till del, inte bara de som har behov av mer stöd, säger Gunilla Persson. 

– Skolor får gärna komma på studiebesök. Det är bara att kontakta mig, tillägger Anders Stålhandske som är samordnare för studieverkstaden.

LÄS ÄVEN

OCD i skolan: Andra drabbade är bästa stödet

Stöd redan i förskolan viktigt för dyslektiker

Nytt SPSM-paket för tidiga stödinsatser