Prata med eleverna om digital etik

Boktips: ”Digital etik i skolan” av Torbjörn Ott och Marco Tiozzo.

Barn och ungdomar är ofta skickliga på att hantera den digitala tekniken, men mindre bra på att avgöra vad som är rätt och fel i en digital miljö. Digital etik, som är en del av digital kompetens, är därför en viktig del av skolans uppdrag i dag.

Bokens kapitel behandlar Etiska utmaningar, En digital värld, Etiska perspektiv och Att undervisa i digital etik i skolan. Läs om att födas in i den digitala världen, moralisk dimma, en uppkopplad skola, digital kommunikation, privatliv och upphovsrätt, onelinespel och gameing, nät­pornografi, etisk teori, datorer, mobiltelefoner och andra tekniska verktyg samt digital etik och värdegrunder. Boken vänder sig till alla som arbetar inom skolan.

Torbjörn Ott är doktor i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap och Marco Tiozzo är doktor i praktisk filosofi.