Alla ska förstå utmaningen

Illustration: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan.

Didaktisk (o)takt i förskolan – exempel med didaktiskt ledarskap, didaktiska nätverk och specialpedagogisk didaktik av Ann-Christine Vallberg Roth och Linda Palla (Studentlitteratur).

Fokus i denna bok om didaktik i förskolan ligger på takt och otakt. Didaktisk takt innebär att undervisningen utgår från en rimlig utmaning som är anpassad till alla barn i undervisningsgruppen.

Om undervisningen inte tycks leda till lärande och förundran, när det inte blir som det var avsett, har man hamnat i didaktisk otakt. Att hamna i otakt behöver inte alltid tolkas som något ogynnsamt, utan det kan bidra till att undervisningen utformas och utprövas på ett annat sätt. Det blir en grund för förändring.

Författarna betonar vikten av samarbete mellan specialpedagog och förskollärare så att undervisningen blir flerstämmig och rymlig nog att innefatta barn i behov av särskilt stöd. Författarna menar att ju mer entonig allmändidaktik som utövas, desto mer flerstämmig specialpedagogisk didaktik kommer att behövas. Med flerstämmighet avses flera röster i många stämmor, vilket betyder flera infallsvinklar och variation av tolkning.

Boken grundas i material från två stora forsknings- och utvecklingsprogram, där författarna varit på spaning efter vad som kännetecknar undervisning i förskolan. Tyvärr hamnar ett alltför stort fokus på genomförandet, med rabblande av siffror och sida efter sida med olika citat. Detta leder till att boken bitvis blir torr att läsa.

Resultatet av de båda studierna visar att det förefaller vara svårt att genomföra undervisning på ett tillfredsställande sätt, om det inte skapas förutsättningar för flerstämmigt didaktiskt ledarskap inom förskolan. Det grundläggande antagandet i boken är att det faktiskt inte finns en teori som kan innesluta den totala undervisningssituationen. Vi ska inte leta efter det ultimata undervisningssättet, utan skapa incitament för flerstämmighet. Det sammanfattas av författarna med uttrycket ”one size does not fit all”.

3 böcker för barn och unga

Inte så, Nalle!
Astrid Frylmark, Pia Niemi
(OrdAF)
Ja! Nej! Inte! Viktiga ord som Nalle och Kanin hjälper oss befästa med hjälp av humor och tecken som stöd. Boken passar de yngsta som är klara med pekboken men inte riktigt redo för längre texter, barn med språkstörning eller nedsatt hörsel samt barn i särskolan.

Greta vågar inte säga hej
Stina blir arg och slåss
Annelie Strömberg, Carina Stahre
(Kikkuli förlag)
Boken om Greta handlar om social fobi och att känna obehagskänslor inför rasterna i skolan. Boken om Stina beskriver starka känslor och ilska. De här två titlarna ingår i en serie om psykisk ohälsa som även tar upp ämnen som tvång, ångest och sömnproblem.

Min storslagna död
Jenny Jägerfeld
(Rabén & Sjögren)
Här kommer andra boken om Sigge, 12 år, i psykologen och författaren Jenny Jägerfelds ”Skärblackatrilogi”. Hon lyfter viktiga frågor som mobbning, adhd, psykisk ohälsa, utanförskap och könsidentitet och kryddar med humor.