Korruptionsprofessorn: Granska lärarna i sociala medier

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet.

Juridikprofessor Olle Lundin anser att lärare på sociala medier bör granskas.
– Det finns många stenar att lyfta på här. Problemet är att de som har ansvaret – arbetsgivarna – ofta tycks sakna kompetens och vilja att göra det, säger han.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. Han har i radio och tv gjort sig känd för att rikta strålkastarljuset mot svensk korruption och har som signum att vara rak och tydlig.

Problematiken med lärares bisysslor är inget undantag:

– Innan vi går vidare måste du ha klart för dig att det här vilar tungt på arbetsgivarna. Det här är arbetsgivarens ansvar, säger han.

”Allt på fritiden är bisysslor”

Olle Lundin förklarar:

– Enligt lagen om offentlig anställning får du inte ha förtroendeskadliga bisysslor vid sidan om din tjänst. Du måste tänka som så att i princip allt du gör på fritiden är bisysslor. Efter det måste du fråga dig om det är en förtroendeskadlig bisyssla.

Men det är där du menar att arbetsgivarna har ansvaret för att bena ut vad som är en förtroendeskadlig bisyssla när en lärare anmäler bisyssla?

– Ja, annars riskerar det bli fel redan från start, men fel med arbetsgivarens goda minne. Då blir ­situationen komplicerad. Det är vid den här kontrollen bristande kompetens och ovilja kommer in i bilden, säger han.

”Finns många stenar att vända på”

Hur ser du på lärare som har kommersiella ­intressen via egna konton i sociala medier – är det en förtroendeskadlig verksamhet?

– Det är svårt att säga. Det är fråga om den verksamheten har beröringspunkter med arbetsgivaren.

Om man postar inlägg från sin arbetsplats vid ett annonsinlägg – är det exempel på en beröringspunkt?

– Det låter som sådana saker man bör titta vidare på. Det finns som sagt många stenar att vända på när det gäller de här frågorna. Men jag tror att det sällan görs. Sedan ska man komma ihåg att man måste titta på varje ärende med bisysslor för sig. Det är komplicerat, det tar tid och det finns många grå­zoner att ta hänsyn till, säger Olle Lundin.

Tre praktiska råd

Lärarnas yrkes­etiska råd rekommenderar:

  • Var varsam med att publicera bilder eller filmer där elever förekommer.
  • Undvik alla sammankopplingar mellan uppdraget som lärare och egna kommersiella intressen.
  • Uppmärksamma kollegor på, och vid behov ta nödvändiga diskussioner, när yrkesetiken hamnar i konflikt med kommersiella intressen.

LÄS MER: Trenden: Cyberlärarna blir stjärnor på sociala medier