Johanna Jaara Åstrand: "Politiker, det är dags att leverera"

Johanna Jaara Åstrand och Lärarförbundets krav inför valet: börja kompromissa. Foto: Izabelle Nordfjell
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Sluta tjafsa och börja kompromissa. Så kan man sammanfatta Lärarförbundets och ordförande Johanna Jaara Åstrands krav på politikerna. Vägen framåt är statligt ansvar för skolans finansiering.
 – Det är dags att sätta skolan först, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon säger själv att hon undervisade i en annan skola, där det fanns tid att prata med kollegorna och tid för elever och undervisning. Där det fanns marginaler. Nu säger Johanna Jaara Åstrand att skolan slits isär och att lärarna larmat länge.

– Det är dags att sätta skolan först och lägga partiprestigen i byrålådan, lyssna på lärarprofessionen och börja leverera, säger hon.

Men i stället blir skolan en arena för politikerna att profilera sig snarare än att lösa de problem som lärarna länge identifierat.

– Oavsett vilken regering vi får efter valet så förväntar vi oss att partierna kommer överens för lärares och elevers bästa, säger hon.

Det här krävs – för lärarnas skull

Det bästa handlar enligt Johanna Jaara Åstrand om det som krävs för en likvärdig skola och ett mer attraktivt och hållbart läraryrke. Det kräver omtag kring finansieringssystemet, friskolorna, skolpengen och etableringsfriheten för enskilda huvudmän. Men också om att reglera gruppstorlekar, undervisnings- och planeringstid, tillgång till elevhälsa samt hur många anställda varje rektor har ansvar för.

Kort sagt, sådant som skulle göra skillnad i lärarlivet och få fler att vilja arbeta som lärare.

– Jag har aldrig träffat en politiker som skiter i skolan. Tvärtom. Men de har dessvärre inte bestämt sig ordentligt för att skolan är strategiskt viktig för Sveriges framtid och därför angelägen att komma överens om, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det som är partistrategernas analyser hamnar i vägen för lärares och elevers verkliga problem.

– Stridigheterna om begreppet kunskap har ironiskt nog gjort att lärare och elever får ägna sig mindre och mindre åt det som ger kunskap. Det är mätande, testande och inrapporterande in absurdum. Men det är inte så vi får kunskap, det får vi när vi får skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lära efter sina förutsättningar, säger hon.

Jaara Åstrand: Dags att ta ansvar

Det är dags för nästa utbildningsminister att ta ansvar, säger Johanna Jaara Åstrand:

– Nu tvingas politikerna fokusera på de kvalitetsbrister och kostnader som systemet medför och som drabbar oss när skolan inte får fungera och ge varje barn och elev en ärlig chans att utvecklas. I stället borde de nyttja möjligheten att investera i barn och unga. Det finns inget annat politiskt område som ger så mycket tillbaka till individer och samhälle.