En av dem blir ny ordförande för Sveriges Lärare

De här står till förfogande att väljas till ny ordförande för Sveriges Lärare. Överst från vänster: Sara Svanlund, Anette Almström Kovacic, Åsa Fahlén, Anna Olskog. Nederst från vänster: Björn Dahlman, Johanna Jaara Åstrand, Anne Pihlo, Robert Fahlgren.

En ordinarie förbundsordförande för Sveriges Lärare ska väljas på kongressen i slutet av maj.
Båda nuvarande ordförandena Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand står till förfogande – tillsammans med ytterligare sex fackligt aktiva lärare.
Vi Lärare har talat med samtliga inför att valberedningen presenterar sitt förslag.

Den 15 april 2024 lägger valberedningen fram sitt förslag på vem som ska bli den första ordinarie ordföranden för Sveriges Lärare. Valet sker sedan på Sveriges Lärares kongress i Norrköping 21–24 maj.

Här är samtliga åtta förtroendevalda lärare som står till förfogande att ta den ordinarie ordförandeklubban i Sveriges Lärare, i bokstavsordning:

 

Anette Almström Kovacic.

ANETTE ALMSTRÖM KOVACIC, grundskollärare, Sandviken

 • Lärare sedan: Obehörig lärare från 1983, legitimerad sedan 1994.
 • Fackligt uppdrag: Ordförande och huvudskyddsombud i Sveriges Lärare i Sandviken.

Därför ställer jag mig till förfogande:

”Jag tycker att facket behöver en ännu tydligare inriktning mot kärnfrågorna. Vi behöver stötta avdelningarna och lokalombuden i att ännu tydligare använda de möjligheter vi har i till exempel arbetsmiljölagstiftningen. Den nya ordföranden ska kanske heller inte vara tydligt förankrad i något av de två föregående förbunden. 
Jag har haft det fackliga ansvaret för hela skolsystemet, och har erfarenheter både från landsbygd och storstad och som ordförande för andra organisationer på riksnivå.”

Björn Dahlman.

BJÖRN DAHLMAN, gymnasielärare, Ekerö

 • Lärare sedan: 1997.
 • Fackligt uppdrag: Biträdande skyddsombud i Sveriges Lärare, Ekerö.

Därför ställer jag mig till förfogande:

”Som nytt förbund behöver vi en ny person som kan driva det nya fackets frågor. Jag har varit engagerad i skoldebatten under lång tid med att försöka att visa på konsekvenserna för lärarna av att arbeta i ett marknadiserat skolsystem. Vi behöver ett förbund som har som fokus att förbättra balansen mellan krav och resurser för lärarna, att kanalisera det enorma missnöjet hos medlemmarna i konkret handling.”

Åsa Fahlén.

ÅSA FAHLÉN, gymnasielärare, Göteborg

 • Lärare sedan: 1997.
 • Fackligt uppdrag: Förbundsordförande i Sveriges Lärare, ordförande för tidigare Lärarnas Riksförbund.

Därför ställer jag mig till förfogande:

”Jag känner energi inför det nya och jag vill vara med och ta ansvar för ett nytt mer kraftfullt fackförbund för våra medlemmar. Jag kommer med min erfarenhet, mitt medlemsnära ledarskap och kommunikativa förmåga vara en garant för att etableringen av Sveriges Lärare ska lyckas. Mitt fokus kommer att ligga på att vi som förbund gemensamt mobiliserar för fackliga segrar. Det handlar om att skapa tid för planering och tid för för- och efterarbete, det handlar om att skapa ett rättvist lönesystem och det handlar om att staten behöver ta ett huvudansvar för svensk skola.”

 • Hur ställer du dig till åsikten att det skulle behövas en ny person som ledare för det nya förbundet?

”Jag vet vad jag kan bidra med och jag vill, men jag är också ödmjuk inför att det kan finnas en tid när det är dags för någon annan.”

Robert Fahlgren.

ROBERT FAHLGREN, grundskollärare 4–9, Skellefteå

 • Lärare sedan: 1995.
 • Fackligt uppdrag: 2:e vice ordförande i Sveriges Lärare, ordförande för Lärarnas a-kassa.

Därför ställer jag mig till förfogande: 

”Jag kan bidra med att få all den fackliga kraften som finns i Sveriges Lärare att samverka. Med den kraften kan vi göra skillnad i våra medlemmars vardag. Den enskilt viktigaste frågan är den tuffa arbetsbelastningen våra medlemmar har nu. Vi behöver avtal som fungerar i struktur och tydlighet, vi behöver att staten tar ett större ansvar för likvärdighet och resurser och vi behöver vara tydliga i vad vi som förbund vill, både på medlemmarnas arbetsplatser och centralt mot politikerna.”

Johanna Jaara Åstrand.

JOHANNA JAARA ÅSTRAND, grundskollärare, Örnsköldsvik

 • Lärare sedan: 1996.
 • Fackligt uppdrag: Förbundsordförande i Sveriges Lärare, ordförande för dåvarande Lärarförbundet.

Därför ställer jag mig till förfogande: 

”Jag har ett stort, uttalat medlemsstöd och det värdesätter jag högt. Därför är jag beredd att fortsätta ta ansvar om jag får valberedningens och kongressens förtroende. Det finns en enorm potential i Sveriges Lärare som förbund och med min erfarenhet, mitt driv, ledarskap och kompetens är jag beredd att ge allt för att få våra politiker, både nationellt och lokalt, att förstå vikten av investeringar i skolsektorn. Det ekonomiska läget står i vägen för det mesta; ett attraktivt och hållbart läraryrke, en likvärdig förskola och skola och barn och elevers rättigheter. Det är enormt smärtsamt att se så många engagerade lärare lämna yrket eller tvingas in i sjukskrivningar – det är förödande för hela samhället."

 • Hur ställer du dig till åsikten att det skulle behövas en ny person som ledare för det nya förbundet?

”Jag tror fortfarande att Sveriges Lärare är betjänt av ett nytt ledarskap men eftersom så många hörde av sig och ville att jag skulle stå till förfogande så är jag beredd att göra några år till, säkra en bra start för den nya styrelsen och leda mot bättre villkor och en starkare profession. Oavsett vem det blir hoppas jag att hen föreslås av en enig valberedning och får stor majoritet på kongressen. Det mandatet behövs för det jobb som måste utföras.”

Anna Olskog.

ANNA OLSKOG, grundskollärare, Umeå

 • Lärare sedan: 1994.
 • Fackligt uppdrag: Ordförande i Sveriges Lärare Umeå.

Därför ställer jag mig till förfogande:

"Det bygger helt och hållet på mitt engagemang att jag känner att jag har stöd att ta ett större ansvar. Förbundet är betjänt av ett förnyat ledarskap. Jag ser en stor potential i Sveriges Lärare och tror helhjärtat på organisationen. Det som är viktigt för mig är att vi får ordning på utbildningspolitiken. Skolpengen måste rättas till och vinst- och marknadsskolan måste avskaffas. Staten behöver ta ansvar för likvärdighet, finansiering och resursfördelning, det skulle förändra skolvardagen till det bättre för alla de som nu sliter i en underfinansierad förskola och skola."

Anne Pihlo.

ANNE PIHLO, gymnasielärare i svenska och engelska, Borås

 • Lärare sedan: 2004.
 • Fackligt uppdrag: Ordförande i Sveriges Lärare Borås och i nationella skolformsföreningen för gymnasie- och vuxenutbildningen.

Därför ställer jag mig till förfogande:

”Jag satt med i förbundsstyrelsen när vi fattade beslut om att bli Sveriges Lärare och jag känner ansvar för att driva förbundet framåt för att det ska bli så bra som möjligt. Rent fackligt vill jag bidra till att vi får en skola som fungerar för alla, elever, de som arbetar i skolan, alla våra medlemsgrupper. Det viktigaste är att lärare får ägna sig åt att undervisa, och för det måste vi säkra arbetsmiljön och resursfördelningen. Det är den enskilt viktigaste frågan.”

Sara Svanlund.

SARA SVANLUND, matematik- och NO-lärare på högstadiet, Malmö

 • Fackligt uppdrag: 2:e vice ordförande i Sveriges Lärare.
 • Lärare sedan: 1998.

Därför ställer jag mig till förfogande:

”I rollen jag haft som vice ordförande har jag sett vad uppdraget innebär och jag kan bidra med min erfarenhet av att arbeta på både lokal och nationell nivå och med ett stort kontaktnät. Sveriges Lärare ska bli det enade starka förbund som vi lärare och förskollärare behöver. Vi ska arbeta för de bästa förutsättningarna för våra medlemmar, genom att påverka i både villkors- och professionsfrågor. Genom engagemang på alla nivåer i organisationen blir vi starka tillsammans.”

Så fungerar valet av ny ordförande

 • 15 april 2024 presenterar valberedningen sitt förslag.
 • Valet sker på kongressen i maj 2024. Kongressledamöter kan välja att åternominera någon av dem som ställer sig till förfogande.
 • Om den eller de personerna fortsatt står till förfogande röstar kongressombuden mellan valberedningens förslag och de åternominerade.
 • Ordförande blir den med slutgiltig majoritet i kongressen.