Utspelen om skolpengen: ”Väldigt stora förändringar”

Skolminister Lotta Edholm (L) och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Både regeringen och oppositionen vill förändra i skolpengen. Skolminister Lotta Edholm (L) utlovar stora förändringar, och S-ledaren Magdalena Andersson vill se helt öppna böcker och förbud mot att flytta skolpengen från kommunen.

Skolminister Lotta Edholm (L) talar i Ekots lördagsintervju ”en total omprövning av borgerliga partiers, och inte minst liberalernas, syn på friskolesektorn”. Den omprövningen ska bland annat ges uttryck genom att friskolor kan få lägre ersättning per elev (skolpeng) än kommunala och att friskolor som håller låg kvalitet ska kunna tvångsförvaltas. Flera utredningar är på gång, bland annat av en nationell skolpengsnorm.

Flera utredningar på gång

Det kommer att bli väldigt stora förändringar för friskolorna framöver, enligt Edholm. Flera utredningar är på gång, bland annat en om en nationell skolpengsnorm.

Den utredningen ska ta fram förslag på hur de kommunala skolorna ska kompenseras för att de har ett större ansvar än friskolorna. De måste till exempel ta emot elever som gått på en friskola som lägger ner sin verksamhet.

– Det kommunala skolväsendet har kostnader som friskoleväsendet inte har. Jag föreställer mig att kommunerna kommer att ha en högre skolpeng per elev än vad friskolorna har, säger Lotta Edholm i intervjun.

”Behövs omdedelbara åtgärder”

Socialdemokraterna kritiserar regeringen och Sverigedemokraterna för ”ett sent uppvaknande”, då samma partier nobbade ett liknande förslag i riksdagen i juni 2022, som den dåvarande S-regeringen lagt. Något som kritiserades även från skolfackligt håll.

– När en kommun skjuter till 100 miljoner kronor till skolor för att möte kostnadskrisen, så måste en fjärdedel av det gå till friskolor, oavsett om de har redovisat vinst eller inte. Det behövs omedelbara åtgärder för att stoppa läckaget av skattemedel, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare.

 S föreslår nu att man ska införa krav på fristående huvudmän att offentligt redovisa intäkter, kostnader och förflyttningar av medel, och samtidigt utreda ett förbud mot att flytta skolpengen utanför den kommun där den tilldelas.

Detta för att förhindra skolkoncerner att använda skolpeng som är avsedd att användas i en kommun för att exempelvis köpa upp skolor i en annan kommun, eller i ett annat land.

­– Regeringen måste öka insynen och kontrollen över vart skattepengarna går. Det är också ett sätt att se till att de skattepengar vi betalar stannar i skolan, säger Magdalena Andersson.