Skolinspektionen säger nej till krav på skoluniform

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

En skola kan inte kräva att eleverna bär skoluniform. Det strider mot både skollag och läroplan, enligt Skolinspektionen. Men friskolan som beslutet gäller, anser inte att sista ordet därmed är sagt.
– Jag har svårt att se att de kommer att ändra på reglerna, säger Christine Karmfalk, vd för friskolan.

Den fristående skolan Nordic International School i Norrköping har som krav att eleverna använder skoluniform, kunde Lärarnas tidning berätta i oktober. Motiveringen är att det förstärker skolans internationella profil.

Men skolans klädkod anmäldes och Skolinspektionen har nu granskat ärendet. Ordningsreglerna om klädkod strider mot såväl skollag som läroplan, enligt myndigheten.

"Hur man klär sig handlar om individens frihet och integritet. I både skollagen och läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet", bedömer myndigheten. En skolas ordningsregler ska endast i undantagsfall gälla elevernas klädsel, argumenterar inspektionen. Ett undantag skulle kunna vara om det krävs av säkerhets- eller ordningsskäl.

Att elever och vårdnadshavare har godkänt reglerna förändrar inte myndighetens bedömning.

Christine Karmfalk, vd för Nordic International School, är av en annan uppfattning. Enligt skollagen är det rektor och elevråd som fastställer ordningsregler, säger hon i ett uttalande apropå Inspektionens beslut. Hon säger vidare att hon tänker diskutera med skolans rektor och elevråd för att se om beslutet kommer leda till att reglerna ändras och att "stödet för skoluniform är närmast totalt".

– Jag har därför svårt att se att de kommer att ändra på reglerna, säger Christine Karmfalk, i uttalandet.

– Vi är många som varje dag kämpar för att skapa ordning och reda i skolan, så att eleverna kan fokusera på undervisningen och sitt lärande. Det är beklagligt att landets skolmyndigheter på det här sättet underminera vårt arbete. Deras uppgift borde vara att stödja oss, säger Christine Karmfalk.

Det var första gången Skolinspektionen granskat frågan om skoluniform. Nordic International School skriver på sin hemsida att den stått för elevernas skolkläder: pikétröjor, skjorta, cardigan samt inneskor.

Förtydligande (2017-12-06)

I ett förtydligande i efterhand skriver Skolinspektionen på sin hemsida, att beslutet "innebär att det är tillåtet att skolan erbjuder enhetlig klädsel (som skoluniform) till eleverna – så länge det är frivilligt att bära den.". En skola får med andra ord inte använda sig av disciplinära åtgärder för de elever som väljer att inte bära skoluniform, vilket är fallet i den aktuella skolan.