Här ska 4 800 elever utbildas på distans

Skolverket har ännu inga officiella riktlinjer kring coronaviruset på skolor. Men rektorer kan själva besluta om att sätta lärare i karantän eller undervisa elever på distans för att undvika smitta. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Uddevalla kommun kommer att låta gymnasie- och vuxenutbildningen ske på distans de närmaste veckorna. Beslutet berör cirka 4 800 elever.
– I stället för att sitta och vänta gör vi det vi kan, säger utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M).

Både Norge och Danmark har stängt sina skolor på grund av det nya coronaviruset. I Sverige har Folkhälsomyndigheten dock ännu så länge inte bedömt att det är en nödvändig lösning.

Nu har Uddevalla kommun dock bestämt att all utbildning på Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning ska ske på distans i stället. Beslutet gäller från tisdagen i två veckor framåt och kan förlängas.

– Vi följer självklart myndigheternas rekommendationer. Men vi har ju inte stängt någon skola, utan har personal kvar på plats, säger Roger Ekeroos.

– Det finns en stor oro från personal, vårdnadshavare och elever. Så vi bestämde att vi drar i gång det här, för de skolor som klarar av det enklast.

Enligt Roger Ekeroos har eleverna på gymnasieskolan redan i dag egna datorer, vilket gör att distansutbildningen är jämförelsevis enkel att dra i gång. Inom vuxenutbildningen kommer undervisningen att bedrivas med stöd av e-post och telefon.

När det gäller de övriga kommunala skolorna är det i dagsläget inte aktuellt att låta eleverna stanna hemma.

– Självklart förstår jag att den frågan kommer upp och vi håller på att titta på alternativ där också. Men att vi skulle stänga skolorna i Uddevalla ser jag inte som ett ärende på listan just nu, säger Roger Ekeroos.