GUIDE: 10 olika fall av stök – så får du som lärare ingripa

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Vad får du som lärare göra för att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet?
Lärarförbundets jurist Maria Ahlquist ger råd om hur du kan agera i olika situationer som kan uppstå i en skola:

GRAFIK: Anna-Lena Lindqvist.

 

9) Rektorns ansvar vid skolkning

Vad kan jag göra om en elev i 9:an ständig kommer för sent till mina lektioner och ibland skolkar? Vilka sanktionsmöjligheter har jag? Vilka ska jag kontakta?

–  Det är rektorns ansvar att vårdnadshavaren informeras om den ogiltiga frånvaron samma dag om det inte finns särskilda skäl. Rektorn har en skyldighet att utreda orsakerna till upprepad frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Skolans elevhälsoteam bör kontaktas. Rektorn kan också besluta att eleven ska stanna kvar en timme efter undervisningen är slut eller komma en timma före skolan startar.

10) Meddela rektorn om elev mobbas

En flicka som du är mentor åt i åk 7 sitter alltid ensam på rasterna och ingen vill arbeta med henne på grupparbeten. Du misstänker att hon blir mobbad och mår dåligt. Hur ska du agera?

– Prata med eleven och anmäl din oro för eleven till rektorn och elevhälsoteamet på skolan. Rektorn ska göra en anmälan till skolans huvudman som ska göra en utredning och ta tag i problemen på ett sätt så att kränkningen inte fortsätter. Det kan också bli aktuellt att anmäla till socialtjänsten om eleven far illa av mobbningen och/eller andra skäl.

Fotnot: Situationerna ovan är typexempel på händelser och det kan självklart finnas specifika detaljer i en verklig situation som gör att man som lärare behöver agera annorlunda.

 

 


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!