Distanspionjären tipsar om undervisning på avstånd

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Distansundervisning till elever i hemmet skulle de flesta skolor klara utan några större omställningsproblem, ifall de beordras stänga på grund av coronaviruset. Den bedömningen gör Bo Jutner, pionjär inom distansundervisning och delar med sig av några tips.

Bo Jutner en av de som startade skolan distansskolan Sofia Distans 1994. I dag är han verksam inom DiStra IRS resursskolor  i Stockholm, som anpassar undervisningen efter myndigheternas rekommendationer vad gäller coronaviruset.

– Det är ”business as usual”, men skulle läget förändras innebär det inga dramatiska förändringar vad gäller undervisningen. Inte för andra skolor heller förmodar jag, eftersom all planering och allt undervisningsmaterial i de flesta skolor ryms i skolornas intranet.

Vad har du för råd i fall svenska skolor tvingas stänga?

– Se till att eleverna tar med sig skolböckerna hem. Sedan är det upp till lärarna att styra om undervisningen och samla eleverna över nätet i stället för i klassrummet. Skolorna har plattformar för detta och eleverna kan ta del av undervisningsmaterialet genom att koppla upp sig via sin dator hemma.

Vad ska skolorna tänka på?

– Ett bra tips är att ändra i planeringen. Läsa teoretiska ämnen i sjok, för att på så sätt säkra tid till de praktiska ämnena som gymnastik, musik och slöjd, när skolan väl öppnar igen.

Hur gamla måste eleverna vara för att klara att ta ansvar för distansundervisning?

– Högstadieelever gör det absolut och även med mellanstadieelever brukar det fungera bra.

Något särskilt tips som kan underlätta?

– Det är praktiskt att vara nåbar per sms om elever undrar om något eller har frågor vad gäller uppgifter de jobbar med.