”Därför ska betyget underkänt slopas”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Slopa matematik som kärnämne och betyget underkänt. Det är slutsatser som skoldebattörerna Mats Wingborg och Sten Svensson drar i sin rapport med det långa namnet ”Obehöriga att underkänna – reformer för en skola som hjälper – inte stjälper – alla elever att bli behöriga till de nationella gymnasieprogrammen.”

Rapporten har skrivits på uppdrag av Tankesmedjan Tiden och Unga Örnar.

Den visar att 15,6 procent av eleverna, som motsvarar 17 400 elever, inte är behöriga att söka någon av gymnasieskolan nationella program.

Rapporten föreslår också saker som borde förändras och till de mer kontroversiella hör att slopa matematik som kärnämne och att betyget F som står för underkänt tas bort.

– Den största orsaken till att man inte får behörighet är att man blir underkänd i matematik. Det är inte rimligt att alla dörrar till alla program ska stängas på grund av det. Det är inte heller skolans uppgift att hindra elever som har haft svårt att klara alla delar av från att ens bli behöriga att söka ett gymnasieprogram. Däremot kan man återinföra ”streck” för de som haft så hög frånvaro att betyg inte kan sättas, säger han.

I rapporten hävdas att det är en klassmässig utslagning som sker idag och här finns intressanta fakta:

Det är fyra gånger vanligare att elever med föräldrar som har en kortare utbildning inte blir behöriga, bland barn till ensamstående som har ekonomiskt bistånd lämnar fler än hälften grundskolan utan behörighet.

– Det finns en risk att vi går mot 85-procentssamhället, där 15 procent lämnas utanför, säger Mats Wingborg.