Bokrecension: ”En handbok för studiero i klassrummet”

John Steinberg är fil.dr. i pedagogik och lärarfortbildare. Han har arbetat som rektor och universitetslektor och är författare till ett 50-tal böcker om inlärning, ledarskap, värderingar och kommunikation.

John Steinbergs bok ”Ledarskap i klassrummet” ges ut i en reviderad och utökad version. Resultatet är en läsvärd och förtroendeingivande handbok för studiero och undervisningskvalitet, skriver pedagogik- och didaktikexperten Åsa Morberg i sin recension.

Åsa Morberg.

Idag skrivs böcker av personer som har mycket begränsad erfarenhet av skolan men här är en författare med en gedigen erfarenhet. John Steinberg vet vad som möter en lärare under en dag och han beskriver läraryrket som ett utmanande yrke i ett alltmer komplext samhälle.

Den reviderade ”Ledarskap i klassrummet” har undertiteln ” Handbok för studiero och undervisningskvalitet” och den är utökad med bland annat tre kapitel om undervisningsmetodik – just den yrkespraktiska och erfarenhetsbaserade läran som många efterlyser. Texterna är lättillgängliga och helt igenom yrkespraktiska.

Läs intervjun med John Steinberg här.

Gott ledarskap grunden till god undervisning

Steinberg har ett tydligt ledarskapsperspektiv på allt som skrivs. Han menar att det är lärarens ledarskap – enskilt och i grupp – som är nyckeln till framgång. Med ett fungerande ledarskap kan läraren ägna sig mera åt att utveckla sin undervisning. Om ledarskapet haltar så blir läraren alltmer upptagen av ordningsfrågor, förhandlingar och sist men inte minst tillsägelser.

Boken omfattar 144 sidor och är 26 kapitel och avslutas med en referenslista som även fungerar som lästips för vidare studier. Boken är upplagd så att den kan fungera för en studiecirkel, med uppgifter, diskussionsfrågor och checklistor. Steinberg skriver att han hoppas att boken skall inspirera både till självreflektion och reflektion tillsammans med kolleger.

”Verkligen läsvärd”

John Steinbergs bidrag till lärarlitteraturen är redan omfattande och betydelsefullt. Som fil.dr i pedagogik och lärarfortbildare rymmer hans imponerande produktion ett drygt femtiotal böcker om lärande, ledarskap, värderingar och kommunikation.

Den här reviderade upplagan är verkligen läsvärd. Boken kan absolut rekommenderas. Det är en förtroendeingivande bok. John Steinberg kan och vet hur det är att vara lärare i den svenska skolan. Det är verkligen glädjande.

Åsa Morberg, fil.dr i pedagogik och docent i didaktik

LÄS MER:

Ny bok om ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Faktabok: Konsten att lyckas med integration

Specialpedagogik: Lär dig jobba med blyga barn

Boktips: Handfast guide om resursskolan