Nya avtalet ger lärare högre tjänstepension

Åsa Fahlén, Sveriges Lärare, säger att lön och arbetsmiljön kommer vara fokus för kommunala kollektivavtalet.

Under de kommande åren förbättras lärarnas tjänstepension.
– Men det finns fortfarande saker kvar att göra, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

För några veckor sedan tecknade Sveriges Lärare ett nytt kollektivavtal på friskoleområdet som bland annat innebär en succesiv ökning av inbetalningarna till tjänstepensionen (genom så kallad flexpension).

– I förhandlingarna på den privata sidan lyfte vi i år speciellt pensionsinbetalningarna samt lönerna.

Gäller det även avtalsförhandlingarna inom kommunal sektor som ska vara klara 2024?

– Även i det avtalet kommer lön vara det stora tillsammans med arbetsmiljön. För 2024 behöver vi dels få löneökningar i nivå med märket, dels kompensation för att man i år på många håll inte nådde upp till märket. Det finns en upprördhet över att vi inte fick de löneökningar som vi anser att vi borde ha fått.

Och arbetsmiljön?

– Det är på många håll en mycket tuff och helt ohållbar arbetssituation. 

– Vi ska bli spetsigare i våra krav och vill att många fler ingångsvärden än i dag ska regleras, alltså förutsättningarna för förskollärare och lärare att göra ett bra jobb.

Som vad då?

– Det kan bland annat gälla barngruppernas storlek i förskolan, planeringstid, för- och efterarbetstid i skolan och antal undervisningstimmar. Genom att bli tydligare i våra krav hoppas vi kunna påverka arbetsmiljön som blir allt sämre, bland annat som ett resultat av alla besparingarna.