Vilken källa är korrekt?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Forum för levande historia erbjuder ett material som tränar tonåringars kritiska tänkande och deras förmåga att bedöma historiska källor. Bild: Forum för levande historia

Varför startades en skola för romer år 1943? Det är en av frågorna som eleverna ställs inför i klassrumsmaterialet ”Källkritik, historiebruk och rasism”. Till sin hjälp har de tidningsurklipp, fotografier, rapporter, brev och en statlig utredning. Nu gäller det att lista ut vilken källa som kan ge ett trovärdigt svar.

Forum för levande historia ligger bakom det webbaserade kursmaterialet, som vänder sig till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet. Utifrån en rad originalkällor ska eleven söka svar på frågor om svensk historia. Övningsuppgifterna är kopplade till bland annat rasism, afrofobi och antisemitism.

Syftet är att få eleverna att utveckla och öva sitt kritiska tänkande, en förmåga som är viktig att ha i en demokrati.

Samtidigt får de möjlighet att jämföra rasism och intolerans i historien med situationen i dagens Sverige. Förutom de fem övningarna i källkritik finns även fem övningar på temat historiebruk. Här handlar det om att fundera kring hur en berättelse färgas av vem som berättar den – och varför.

Klassrumsmaterialet är gratis att använda i undervisningen och finns att ta del av på Forum för levande historias webbplats. Här finns även en lärarhandledning och information om kopplingar till läroplanen.