Nyblivna läraren: Hamna inte i VFU-fällorna

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Sofie Delltorp är ny som lärare och aktiv i LR Stud. Här är hennes bästa tips för att inte hamna i VFU-fällan när du är ute på skolorna.

Sofie Delltorp har läst svenska och svenska som andraspråk med inriktning mot gymnasieskolan på Göteborgs Universitet. Hon är dessutom fackligt aktiv i LR Stud samt medlem i förbundsstyrelsen.

– Det finns en del problem under en VFU som är svåra att förutse som man ska ta tag i snabbt, säger hon.

1) Dela inte din handledare med för många andra

– Det finns inget enhetligt system när det gäller ekonomisk ersättning till lärare som är handledare. Ersättningen kan vara olika från skola till skola och varierar från inga pengar alls – till att en lärare personligen får betalt per student. Det kan vara en av anledningarna till att det förekommer fall där fyra studenter har samma handledare.

– Det säger ju sig självt att det är väldigt svårt att få en bra, individuell VFU om ens handledare har flera andra studenter att stötta. Upptäcker du att din handledare har exempelvis tre andra studenter också, är mitt råd att du tar kontakt så fort som möjligt så att det inte uppstår frustration senare. Ett skräckexempel är när studenterna som delade handledare kände sig försummade – samtidigt som den läraren glatt pratade om vad hen skulle göra för sina extra VFU-pengar…

2) Ha koll på långa – och dyra resvägar

– Det här kan slå olika på olika lärosäten, och ibland uppstår problemet hastigt om en handledare bytt jobb eller av andra orsaker inte vill ta emot elever på en mer närbelägen skola. Har en student dock riktig otur kan det bli långa resvägar till VFU:n. Jag har hört talas om personer som får gå upp fem på morgonen och sedan kommer hem vid sjutiden på kvällen.

– Vissa gånger är det långa restider med kollektivtrafik, men det händer också att det inte går att nå skolan med buss eller tåg och studenten får ta egen bil. Vid sidan om kostnader för drivmedel tillkommer parkeringsavgifter, så ersättningen från universitetet täcker inte de verkliga kostnaderna. Jag har en person i min bekantskapskrets som hade sin VFU två timmar från skolan i Göteborg och valde att hyra en lägenhet där.

Så kickstartar du din VFU

  1. Ta kontakt med din handledare och ta reda på vilka kurser och elevgrupper du ska undervisa.
  2. Gör en grovskissad tidsplan över de moment du ska ansvara för.
  3. Fyll tidsplanen med innehåll och uppgifter, hellre för mycket än för lite.
  4. Konkretisera innehållet och kom ihåg att variation i klassrummet förnöjer.
  5. Lär dig elevernas namn.
Källa: LR Stud.