Träna elevernas motivation – ”Värt att kämpa”

Motivation är lite som kondition – en färskvara som kräver ständig träning.
– Men det är värt att kämpa. Motivation är en nyckel för att kunna äga undervisningen, säger lärarna och författarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring.

LÄS ÄVEN: 5 tips: Så tränar du elevernas motivation i klassrummet

”Att äga undervisningen – med motivationen i fokus” är parets tredje bok tillsammans. I de två första har de fokuserat på ledar­skapet i klassrummet.

– Vi har skollagen, läroplanen, lärare och elever att förhålla oss till i skolan. Här går det att sätta en tydlig plan så att ledarskapet i klassrummet blir grunden för att lyckas, säger Karin Boberg.

”Motivation är inte konstant”

Hennes kollega Anna Sterlinger Ahlring flikar in:

– Men sedan kommer det här med motivation in i bilden. För en del elever räcker det med att veta att de måste gå i skola i tio år och en vilja att nå högre studier för att prestera bra och vara motiverade. Andra måste känna en meningsfullhet på något annat sätt. De kräver andra saker.

– Motivation är dessutom inte konstant. Den går upp och den går ner och påverkas av inre och yttre faktorer, säger Karin Boberg.

Glad och positiv lärare

Författarna fokuserar mycket på en för eleverna yttre faktor: lärarna.

– Vi började med att göra undersökning bland tidigare elever. Frågeställningen gick ut på att ta reda på i vilka situationer, och på vilket sätt, vad lärare gjort för att eleverna skulle bli motiverade, säger Karin Boberg.

Något svar som överraskade lite extra?

– Ja, att det var så många som genomgående skrev att en glad lärare motiverade dem. ”En lärare ska vara glad och positiv och få alla att känna sig välkomna”, skulle vi kunna sammanfatta det med.

– Kanske känns det här som en självklarhet för de flesta, men eftersom så många elever tar upp det måste vi ju reflektera över detta, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Lärarna och författarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring. Foto: Marcus Gustafsson

Har ni tips på någon fråga man kan reflektera över angående sin egen motivation?

– Vad är det som får dig att gå till jobbet? Svaret på den frågan säger en hel del om ens egen drivkraft, säger Karin Boberg.

Ni brukar säga att ert jobb är att göra andra bra. Då ingår väl motivation i nästan allt?

– Under arbetet med boken har vi verkligen blivit påminda om hur mycket det går att göra för att hålla sin egen och andras motivation uppe. Tillsammans har vi 40 års erfarenhet av undervisning och vi har läst massor med litteratur om pedagogik och forskning.

Hitta orsaken till oro

– Ändå har vi under arbetet slagits av hur viktigt det är att hela tiden reflektera över vad som driver vår egen och elevernas motivation, säger Anna Sterlinger Ahlring.

När hade ni senast nytta av insikterna om motivation?

– Alldeles precis innan den här intervjun när en elev tog upp fyra personers tid. Det visade sig att motivationen tröt eftersom eleven kände sig osäker på att klara en uppgift. När vi hittat orsaken till oron löste det sig snabbt och blev ett exempel på hur mycket tid vi spar när motivationen finns där, säger Karin Boberg.

Karin Boberg & Anna Sterlinger Ahlring

  • Gör: Grundskollärare på Glömstaskolan i Huddinge och författare.
  • Aktuella med: Boken ”Att äga undervisningen – med fokus på motivation”.