Lärarstudenterna: Vår utbildning är olikvärdig

Lärarstudenter är kritiska till utbildningen, säger Emelie Fransson, ordförande Sveriges Lärarstudenter

Färre än var femte lärarstudent tycker att de får tillräcklig undervisning om läromedel, enligt en ny rapport.
– Vissa får med sig det man behöver ut i yrkeslivet, andra inte, säger Emelie Fransson, ordförande Sveriges Lärarstudenter.

Sveriges Lärarstudenter har i samarbete med intresseorganisationen Läromedelsförfattarna låtit sina medlemmar svara på en enkät om hur de ser på läromedel och hur det hanteras på lärarutbildningen.

Två tydliga resultat är att lärarstudenterna ser läromedel som ett viktigt verktyg i undervisningen, och att de får lära sig för lite om det.

Färre än hälften får undervisning

94 % svarar att det är viktigt att de får tillgång till läromedel i deras kommande yrkesutövning, medan bara 40,1 procent uppger att deras utbildning innehåller moment där de lär sig hur man använder läromedel i undervisningen. Endast 18,1 procent av de svarande uppger att de får tillräcklig utbildning om läromedel.

– Det visar på att vi har en olikvärdig lärarutbildning. Det finns flera brister i hur läromedel berörs i utbildningen och vi ser nu att studenterna inte är nöjda, säger Emelie Fransson.

Hon vill se en tydlig och likvärdig linje i hur man undervisar blivande lärare om hur man både väljer ut och arbetar med läromedel.

– Vi tycker att det är klokt att integrera det i ämnesdidaktiken, det bli naturligt. Det viktigt att vi får veta vad man ska tänka på när man väljer ett läromedel, hur kan man förhålla sig till det och hur ska man implementera det i undervisningen, säger hon.

Vill se nya examensmål

Per Kornhall är ordförande för Lärarmedelsförfattarna och han tycker att undersökningen visar på ett behov att tänka om kring läromedlens roll på lärarutbildningen.

– Examensmålen för Sveriges lärarutbildningar måste ses över. När studenterna själva inte är nöjda med sin utbildning, då måste den förändras, säger han.

LÄS MER: Slump avgör lärarstudenters koll på läromedel

Undersökningen i korthet

  • 94 % av lärarstudenterna tycker att läromedel är viktiga i deras kommande yrkesutövning.
  • 36 % menar att deras utbildning inte innehåller något moment där de får lära sig använda läromedel.
  • 57 % tycker inte att de får tillräcklig utbildning om läromedel.
  • 9 av 10 (91 %) vill välja läromedel till sin undervisning, antingen självständigt eller tillsammans med sina kollegor.
  • 67 % av lärarstudenterna vill använda en kombination av tryckta och digitala läromedel.