Lärarduon prisas med Pennsvärdet 2021

Lärarna Ulrica Ambrisius, Oxhagsskolan och Cristina Kullberg, Långmosseskolan, är vinnare av årets Pennsvärd. Foto: Adam Casselbrant
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarna Ulrica Ambrosius och Cristina Kullberg är årets vinnare av utmärkelsen Pennsvärdet som går till lärare som arbetar i särskilt utsatta områden.
– Det är oerhört hedrande och känns jättefint att få detta pris när jag arbetat här så länge, säger Ulrica Ambrosius, lärare i mellanstadiet på Oxhagsskolan i Stockholm.

LÄSTIPS: Lönetoppen: Här har lärarna mest betalt

Berättarministeriet har sedan 2018 lyft fram och hyllat låg- och mellanstadielärare som på ett nyskapande sätt bedriver språkutvecklande undervisning och främjar elevernas förmåga i kreativitet och kritiskt tänkande.

Två vinnare får Pennsvärdet

Tidigare år har en vinnare utsetts men i år är det två vinnare som får silverbroschen Pennsvärdet och ett stipendium på 25 000 kronor. Juryn har konstaterat att båda är mycket erfarna lärare med en bred pedagogisk bakgrund. De har bland annat arbetat länge som förskollärare innan de vidareutbildade sig till lärare i skolan.

Ulrica Ambrosius har varit lärare i 18 år, först på Enbackaskolan i Tensta och sedan från 2014 på Oxhagsskolan i Akalla. Dessförinnan var hon förskollärare i Upplands Väsby i 15 år.

– I början av 1990-talet när barngrupperna började växa i förskolorna så beslöt jag och en kollega att vi skulle utbilda oss till grundskollärare i stället. Och jag tycker fortfarande att det är roligt att åka till jobbet varenda dag. Jag har fantastiska kollegor, elever och föräldrar som ger så mycket tillbaka. Och jag känner att jag gör skillnad. Det är inte alla människor som har den förmånen, säger hon.

Arbetar språk- och kunskapsutvecklande

Ulrica Ambrosius arbetar i ett trelärarsystem tillsammans med sina kollegor i en årskurs 6 där hon undervisar i svenska, svenska som andraspråk och SO-ämnen. Hon har även samarbete med lärare i årskurs 3.

Läraren Ulrica Ambrosius på Oxhagsskolan i Stockholm använder skönlitteratur på olika sätt i det språkutvecklande arbetet på skolan. Foto: Adam Casselbrant

– Vi har delad vårdnad om allt jag och mina kollegor, säger hon och skrattar.

Hon arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt och vidareutbildar även sina kollegor i olika sätt att arbeta språkutvecklande med hjälp av skönlitteratur i undervisningen. Det kan handla om att dramatisera karaktärer i en bok och på olika sätt stärka förförståelsen.

–  Det är en utmaning att välja litteratur som kognitivt ligger något över elevernas förmåga. Men vi har alltid goda resultat på läsförståelsen på nationella proven, säger hon.

Sedan snart 10 år tillbaka har hon också ett samarbete med Nationalmuseum i Stockholm tillsammans med sina elever, museipedagoger och andra aktörer som är kopplade till olika museiprojekt.

Får kramar på gatan av gamla elever

Cristina Kullberg har arbetat som lärare i 15 år på Långmosseskolan i Gårdstensdalen i Göteborg men har dessförinnan arbetat som förskollärare sedan 1985.

Cristina Kullberg arbetar med en elev i sin klass på Långmosseskolan i Göteborg Foto: Adam Casselbrant

– Jag är 68 år och vill inte ens tänka på att sluta arbeta som lärare. Jag tillhör inventarierna på skolan och har varit med om många omorganisationer och rektorer som har passerat förbi. Men mitt arbete är fortfarande lika roligt och spännande efter alla dessa år tack vara härliga elever som jag har fått följa och se hur de utvecklas under olika stadier, säger hon.

Cristina Kullberg berättar om stora killar som känner igen henne på gatan och helt plötsligt kramar om henne. En elev, som hon beskriver som en spelevink under skoltiden, kom nyligen fram till henne vid ett besök på ett varuhus och berättade att han är polis.

– Sådant gör mig så glad, säger hon.

Cristina undervisar i alla ämnen utom idrott och slöjd och hon arbetar mycket ämnesintegrerat. Hon poängterar dock att det för henne inte bara handlar om att lära ut kunskap och färdigheter till eleverna utan att skapa tillit samt emotionellt och socialt fostra dem.

– Det ligger på oss vuxna att arbeta mot fördomar och rasism. Bygga broar och visa på vad som förenar oss snarare än det som skiljer oss åt. Parallellt med att lära sig språket, lära sig ifrågasätta och utveckla sitt kritiska tänkande men också lyssna på andra och bli en del av det svenska samhället, säger hon.

Cristina arbetar mycket med berättelser, filmer och sagor som eleverna får reflektera över och samtala om. Det kan handla om människors olika livsvillkor eller andra viktiga saker i livet. Hon är också noga med att bygga en trygghet i klassen och fånga upp ouppklarade konflikter så elever inte går om kring och är arga på eller rädda för varandra.

– Jag har många samtal med dem, ibland individuellt, ibland hela klassen eller i mindre grupper. Det är viktigt att någon från den vuxna världen lyssnar på dem så de kan bygga tillit i stället för att använda nävarna, säger hon.

Inspireras av de små vardagliga händelserna

Hon uppskattar alla vidareutbildningar och ”lyft” som hon fått i olika ämnen samtidigt som hon och kollegerna lär sig mycket av varandra.

– Man slutar aldrig att lära sig. Min viktigaste inspirationskälla i yrket är att vara med under de små vardagliga händelser när barnen upptäcker saker själva eller lär sig i samarbete med varandra. Jag känner mig så priviligierad att få arbeta med barn som kommer från alla delar av världen. Det påverkar mig positivt. Ingen elev är den andra lik och det leder till att ingen arbetsdag är den andra lik, säger hon.

Cristina Kullberg och Ulrica Ambrosius ambition som lärare är att de ska göra allt de kan för att ge sina elever goda möjligheter att lyckas. Trots att de aldrig har träffats har de ganska likartade tankar kring vad de tycker är viktigast att förmedla till sina elever:

– Jag vill att de ska känna att allt är möjligt och att alla kan lyckas oavsett var man kommer ifrån, säger Cristina Kullberg.

Ulrica Ambrosius:

– Viktigast är att eleverna aldrig tvekar på att de duger eller att de har möjligheter att nå sina drömmar.

Juryns motiveringar till Pennsvärdet 2021

Cristina Kullberg
Cristina är en mycket erfaren lärare med en bred pedagogisk bakgrund från förskola, grundskola och Montessoriverksamhet, som trots sin långa yrkeserfarenhet inte ser sig som fullärd, utan ständigt är öppen för att ta till sig nya kunskaper och lära nytt.

Cristina är övertygad om det inkluderande klassrummets styrka, och ser det som en källa till lärande. Hon tror på att elevernas både gemensamma och olika erfarenheter är en grund att bygga vidare på tillsammans. Cristina erbjuder eleverna en lugn, trygg och inspirerande klassrumsmiljö, vilket är en förutsättning för lärande.

Cristina introducerar läs- och skrivprocessen tidigt och arbetar målmedvetet och ämnesintegrerat med språkutveckling i alla ämnen. Genom sin kreativa och varierade undervisning utvecklar hon inte bara elevernas språk utan även deras kritiska tänkande i både tal och skrift, och hon har en unik förmåga att se varje elev och vad hen behöver för att utvecklas och lyckas.


Ulrica Ambrosius
Som pedagog är Ulrica erfaren och mycket engagerad med ett tydligt fokus på språkutveckling, samarbete och skolutveckling.
Ulrica vet att goda studieresultat för eleverna bottnar i trygghet, motivation och glädje, vilket märks tydligt i hennes klassrum, som genomsyras av studiero, trivsel och positiv aktivitet.

Ulricas arbete med språkutveckling är långsiktigt, medvetet och kreativt, och hon har höga förväntningar på sina elever, som uppvisar en stark kunskapsutveckling och goda resultat.

Hennes sätt att använda litteratur på olika sätt i det språkutvecklande arbetet, både inom klassen och över klassgränserna, gör att hela skolan involveras. Bland annat har hon under tio års tid haft ett språkprojekt i nära samarbete med Nationalmuseum som binder samman bild och litteratur.

Ulrica tar också ett stort ansvar för det kollegiala lärandet på skolan, och hon har bland annat varit ledande i skapandet av skolans språkstrategi, driver ett SVA-samarbete på skolan och är ledare för arbetslaget. Samtidigt som hon strävar efter att utvecklas som pedagog, är hon alltid mån om att sprida sin erfarenhet och sina fördjupade kunskaper till kollegorna.

 

 

Tidigare vinnare av Pennsvärdet

Pennsvärdet delas ut till låg – och mellanstadielärare i något av Berättarministeriets upptagningsområden i Stockholm och Göteborg.

2020 – Lana Dervisic, svensk- och SO-lärare i förberedelseklasser i årskurs 4-6 på Bandhagens skola i Stockholm.

2019 – Pavlina Spanos, svensk- och engelskalärare i årskurs 4-6 på Enbackaskolan i Tensta i Stockholm.

2018 – Jenny Söderhjelm Larsson, lärare i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4-6 på Östbergaskolan i Älvsjö i Stockholm.

 

 

LÄS ÄVEN

5 tips: Så lyckas du med utvecklingssamtalet

Bagir är Sveriges romska läsambassadör

Bästa skolkommun 2021: Här är hela rankningen