Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

"Jag kan inte förstå att man gör om liknande misstag igen" säger Eva Rönnestad på LR.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Lärarfacken i Ulricehamn anklagar med varsin tvisteframställan den kommunala arbetsgivaren för brott mot medbestämmandelagen (MBL). Orsaken är att facken hållits utanför rekryteringen av en tillfällig grundskolechef.

Det är inte första gången något liknande händer i kommunen, och Skolvärlden har även tidigare rapporterat om ett liknande fall i Nybro kommun. Där beslutade kommunledningen om omfattande nedskärningar utan att först samverka med facket, vilket lärarfacken kallar ett brott mot såväl kollektivavtal som MBL.

Enligt MBL ska större förändringar som nedskärningar och rekryteringar förhandlas med de fackliga organisationerna, vilket förvaltningen valt att inte göra i de aktuella fallen. Istället har man i Ulricehamn på eget bevåg beslutat att en av kommunens rektorer under tre månader ska agera grundskolechef.

– Det här är ett samverkansbrott. Man kan självklart inte göra sådana här genomgripande förändringar utan att först ta upp det i samverkan. Även om det bara är tre månader så flyttar man en rektor från en skola där den verkligen behövs, säger Eva Rönnestad, föreningsombud Lärarnas Riksförbund Ulricehamn.

Man kunde vänta till efter sportlovet

Hon påpekar att facket inte vänder sig mot personen som rekryteras utan att det handlar om processen. Det är inte heller första gången något liknande inträffar.

Så sent som i november ålades Ulricehamns kommun att betala vite till lärarfacken efter en tvist i ett liknande ärende. Den gången hade kommunen utan att informera fackförbunden i förväg eller lyssna till deras synpunkter inlett rekryteringen av ett antal lärare.

– Jag kan inte förstå att man gör om liknande misstag igen. Det tycker jag är konstigt, säger Eva Rönnestad.

Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun, har avböjt att uttala sig i Skolvärlden med hänvisning till att förhandlingar pågår. Men till Ulricehamns tidning säger hon att det behövdes en snabb lösning.

– Sedan förskolechefen slutade i början av januari har grundskolechefen haft dubbla uppdrag, genom att ha gått in som tillförordnad verksamhetschef. Men det är inte hållbart att grundskolechefen har dubbla roller. Därför var detta en fråga som måste hanteras, säger hon till tidningen.

Eva Rönnestad på LR tycker inte att det argumentet håller.

– Man kunde vänta till efter sportlovet. Det finns ju en beredskapsorganisation för vad som händer om en chef blir sjuk exempelvis. Jag anser att man skulle väntat till efter sportlovet, alternativt hade man kunnat kalla oss till förhandling på sportlovet. Det är självklart bättre att bli kallad med kort varsel än att inte bli kallad alls, säger hon.