Skolan slipper böta: ”Finns fortfarande en osäkerhet”

Arbetsmiljöverket anser att Polhemskolan gjort tillräckligt för att rätta till bristande städrutiner och trängsel.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Efter en digital inspektion krävde Arbetsmiljöverket att Polhemskolan i Lund förbättrade sitt arbete för att minska risken för smittspridning. Nu anser myndigheten att skolan har genomfört tillräckliga förändringar, och därmed slipper böta på 500 000 kronor.

– Vi skickade ett föreläggande till arbetsgivaren att de skulle vidta vissa punkter innan den 10 mars. Arbetsgivaren har svarat in i tid på de här punkterna och utifrån det svaret kan vi konstatera att skolans arbete har gett resultat, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Därmed avslutar myndigheten sin särskilda tillsyn av skolan.

Ulrika Scholander.

– Vi har sett att skolan har uppfyllt det vi har ställt krav på och kommer därför inte att driva ärendet vidare till vitesutdömande.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om hur Lärarnas Riksförbund hindrade elever och lärare att återvända till Polhemskolan genom ett skyddstopp med hänvisning till smittspridning och lärarnas arbetsbörda. Stoppet trädde i kraft den första februari, men hävdes dagen därpå av Arbetsmiljöverket, som istället presenterade ett antal åtgärder som Lunds kommun behövde vidta senast den 10 mars för att inte riskera ett vite på 50 000 kronor.

– Syftet är att minska risken för smittspridning och säkerställa att det finns en tydlig plan och åtgärder för att säkerställa att de som berörs av arbetsmiljölagen kan ha en säker arbetsmiljö, säger Ulrika Scholander i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Ett av kraven var att städning och rengöring av bordsytor ska utökas till minst en gång per dag. Ett annat var att gymnasieskolan skulle redogöra för vilka åtgärder som sätts in om elever inte följer instruktioner om att hålla avstånd.

Arbetsmiljöverket ville även ha skolans rutiner för anmälning och utredning av ohälsa, olyckor och händelser kopplade till covid-19 och hur dokumentation sker när någon blivit exponerad för covid-19.

För en vecka sedan meddelade Lund kommun att samtliga brister åtgärdats.

”Eleverna på Polhemsskolan har tagit ett stort ansvar under hela pandemin för att minska smittspridningen. Men ibland har det brustit. Ett av kraven är att skolan ska redogöra för vilka åtgärder som sätts in om elever inte följer instruktioner om att hålla avstånd. Skolan följer Skollagen, kapitel 5 om trygghet och studiero och sätter in åtgärder om eleverna inte följer ordningsreglerna”, skriver kommunen på sin hemsida.

Åtgärderna bekräftas av Robert Jivegård, kommunombud och huvudskyddsombud för LR. Han uppger att skolan har svarat upp på myndighetens krav, men påpekar också att det kvarstår en del frågetecken gällande smittspridningen.

| Foto: Andreas Hillergren

– Även om skolan har svarat upp på de krav som ställdes i samband med upphävningen av skyddsstoppet så finns det fortfarande en osäkerhet kring huruvida man verkligen kan bedriva en verksamhet helt utan risk för smitta.

I dagsläget bedömer dock förbundet att skolans utökade städning och nya rutiner för att säkerställa att arbetsgivaren gör en tillbudsanmälan om personal exponerats för coronaviruset är tillräckligt för att kunna fortsätta bedriva verksamheten.

– Åtgärderna har gjort att skolan blivit mer på tårna om något bryter ut. Dessutom har Skåne nya rutiner gällande testning som innebär att den som har varit nära någon som konstaterats smittad ska testa sig även om den inte har symtom.

När skyddstoppet på skolan hävdes i februari ansåg han att det var olämpligt att låta 1000 personer vistas på skolan samtidigt. I dag ser situationen annorlunda ut.

– Jag upplever att den minskade smittspridningen i Skåne har lugnat våra medlemmar. Men det är lite speciellt att smittskyddets rekommendationer gäller oavsett hur stor skolan är och var den ligger. En mindre gymnasieskola kan ha runt 100 elever inne i undervisning nu, men våra skolor i Lund är betydligt större och har elever som pendlar över hela Skåne. Så det finns en skillnad i skolornas struktur. Den stora inpendlingen till skolan medför ökade risker, jämfört med en liten skola med elever mer från närområdet, säger Robert Jivegård.