Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Vissa lärare ska bära munskydd, andra inte.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Stockholm, Gävleborg och Västra Götaland är exempel på regioner där coronaviruset sprider sig och statsepidemiolog Anders Tegnell utesluter inte att en tredje våg kan vara på väg i Sverige.

– Tyvärr är det fullständigt omöjligt att säga, man vet inte om man är i en våg förrän man är i den. Har vi tur kan vi nu hjälpas åt, och om alla de här åtgärderna faller väl ut kan vi slippa den. Men det är helt klart att förbättrar vi inte följsamheten är det väldigt stor risk att vi är på väg in i en tredje våg, säger han under en presskonferens i veckan.

Flera regioner skärper sina lokala riktlinjer i ett försök att stävja den utvecklingen. Region Gävleborg vill att både lärare och elever på gymnasiet bär munskydd, ett beslut som välkomnas av Lärarnas Riksförbund.

– Om smittspridningen är så pass stor att smittskyddsläkaren bedömer att munskydd är nödvändigt så ska vi självklart ha tillgång till och använda det. Vi ser positivt på att åtgärden införs eftersom den innebär att vi kan fortsätta bedriva undervisning på skolorna på ett säkrare sätt, säger Karin Ahlgren, som är föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Gävleborg.

Samtidigt utesluter hon inte att munskydd kan innebära fler utmaningar i samband med undervisningen.

– Lärare är ett kontaktyrke. För att fånga en klass behöver du ha ögonkontakt, men även munrörelser och mimik är viktigt. När jag bär munskydd funderar jag förstås om eleverna uppfattar det jag säger på samma sätt som om jag inte har det, men också för att jag som lärare inte ska höra vad eleverna säger. En annan problematik är ju att få eleverna att använda munskydden på ett smittsäkert sätt och var gränsdragningen går mellan individens ansvar och ansvaret man har som lärare, säger hon.

Även Stockholm och Uppsala skärper sina rekommendationer kring munskydd och säger att de ska bäras på arbetsplatser där man vistas inomhus och har svårt att hålla avstånd – men man undantar skolan och hänvisar istället till nationella riktlinjer.

– Idag är rekommendationen att ha engångsmunskydd när man åker kollektivt, oavsett tid på dygnet, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare Stockholm.

Region Västerbotten rekommenderar munskydd i inomhusmiljö där kontakt inte går att undvika, men med ett kritiserat tillägg för skolverksamhet: ”I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i sådana situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.”

Företrädare för båda lärarfacken i Västerbotten kritiserar skrivningen som de menar bara gör det mer otydligt vad som egentligen gäller.

– Vi vill ha framförhållning så vi vet när vi ska undervisa på distans och när vi ska undervisa i klassrummet och vi vill ha tydliga rekommendationer, säger Birgitta Larsson, föreningsombud på Lärarnas Riksförbund Umeå till SVT.

Flera stora regioner som Skåne, Stockholm och Västra Götaland rekommenderar distansundervisning på högstadie- och gymnasieskolor veckan efter sportlovet som en försiktighetsåtgärd, men i Uppsala resonerar man annorlunda.

– Det är en mycket kraftig åtgärd som bara ska användas när det är nödvändigt. Men om vi får ett ändrat läge är vi redo att ompröva det. Vi har ett nära samarbete mellan skola och smittskydd kring enskilda utbrott i skolor, säger Helena Palmgren, tf smittskyddsläkare Uppsala.