Här kan skolpersonal bli snabbtestade för corona: ”En del praktiska problem”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

De senaste tiden har antalet coronarelaterade ärenden till Arbetsmiljöverket ökat rekordstort. Det har inkommit nästintill 10 000 larm sedan årsskiftet – vilket är en fördubbling jämfört med fjolåret, rapporterar TT.

Utöver vård och omsorg är huvuddelen av anmälningar kopplade till skolmiljön.

– Inom skola och förskola har vi sett en markant ökning. Även inom offentlig förvaltning som socialtjänst och handel (har vi sett en ökning), även om vård och omsorg dock fortfarande är den dominerande, säger Ulrika Scholander sektionschef vid Arbetsmiljöverket, till TT.

I Mölndal har skolförvaltningen tidigare tittat på att införa snabbtester i skolan, men då bedömt att det varit för svårt. Nu tittar man återigen på alla verksamheter, också skolan, för att se om testerna går att införa för kommunanställda, rapporterar Mölndals-Posten.

– Vi kommer att utreda möjligheten inom olika verksamheter och vad det skulle ställa för krav, säger Charlotta Källerfelt, säkerhets- och beredskapschef på Mölndals stad, till tidningen.

I dag används snabbtester av personalen inom vård och omsorg och har varit en framgång.

”Testen görs innan arbetspassen och i mitten av januari hade de på bara några veckor fångat upp ett 50-tal anställda som hade covid-19 utan att visa några symptom. Med hjälp av testen kunde både brukare, boende och personal skyddas”, skriver Mölndals-Posten.

Socialdemokraterna lade i januari fram ett förslag i kommunstyrelsen om att införa snabbtester för skolpersonalen. Med knapp marginal röstades det ner.

– Förslaget att införa snabbtester för personalen i skola och förskola handlar om att hindra smittspridningen. Samtidigt dämpas oron bland personalen och deras arbetsmiljö förbättras, säger Elpida Georgitsi (S), vice ordförande i skolnämnden.

Anna Alfred, föreningsombud LR Mölndal.

Lärarnas Riksförbund i Mölndal bekräftar dock att frågan inte har bearbetats i samverkan ännu.

– Vi har inget möte inplanerat för att diskutera detta vad jag vet. Frågan har inte kommit till möjlig samverkansnivå med fackförbunden än. Jag har bara läst om frågan i Mölndals-Posten, säger Anna Alfred, föreningsombud LR Mölndal.

Vad tycker ni om att eventuellt införa snabbtest i skolan?

– Det är något vi är positiva till eftersom vi har en smittspridning i våra skolor. Men dilemmat är att vi inte riktig vet hur det ska gå till. Ska det införas snabbtester kommer det att innebära en hel del praktiska problem i skolan, i och med att inte all skolpersonal är på plats i skolans lokaler samtidigt.

Har du någon information kring vad ett snabbtest i det här fallet skulle innebära i praktiken?

– Vi har inte fått någon information om hur det skulle gå till ännu. Men om det är ett liknande test som inom vården innebär det troligen att ha medicinskt utbildad personal på plats när testerna utfördes, säger Anna Alfred.

Om man kan lösa testerna rent praktiskt är det bra tror hon. Men det nuvarande och största problemet, att hålla avstånd till eleverna, kvarstår, menar Anna Alfred.

– Personalen är noga med att hålla avstånd till varandra, men den stora svårigheten vi har är att vi inte kan hålla avstånd till eleverna. I de yngre åldrarna är det omöjligt att hålla avstånd. Därför tänker vi att det är bra med tester – men borde inte eleverna också testas då?

Vad hade ni velat se för andra eventuella åtgärder i stället då?

– Det är svårt att veta vad för åtgärder som skulle kunna vara mer aktuella i stället. Vi har haft dialog och beslut om möjliga fortsatta långsiktiga åtgärder i samverkan med Skolförvaltningen. Det ska i sådana fall vara att arbetsgivaren tillhandahåller mer skyddsutrustning till personalen, men beslut om skyddsutrustning finns redan. Jag tror inte på att stänga och köra på distans i låg- och mellanstadiet, möjligtvis kan man diskutera detta för årskurs 6.