Distansundervisning i gymnasiet upphör

Utbildningsminister Anna Ekström (S) meddelade på torsdagen den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör att gälla efter påsklovet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april, men kommer därefter inte att förlängas. Det meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) vid ett pressträff på torsdagen.

– Det kommer nog ses som ett glädjebesked för många gymnasieelever, och det glädjer förstås också mig. Men ingen ska tolka detta som att vi blåser faran över.

Beslutet innebär att det inte längre kommer att finnas en nationell rekommendation om blandning mellan distansundervisning och på plats-undervisning i skolan efter påsklovet.

– Detta besked ska ses i ljuset av att skolan är avgörande för elevernas framtid. Vårterminen är snart inne i ett sista skede och skolan är en högt prioriterad samhällsviktig verksamhet. Varje dag i skolan är viktig för eleverna. Det gäller förstås i ännu större utsträckning för de elever som står nära att sluta skolan, säger Anna Ekström.

Närundervisning kommer även fortsatt att kunna kombineras med fjärr- eller distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Det kommer också att vara möjligt att utfärda regionala rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget.

– I och med att skolorna snart går på påsklov så kommer den här rekommendationen i praktiken att börja gälla från den 6 eller 7 april, beroende på hur ledigheten ligger. Det här ger lite välbehövlig tid för skolan att arbete med den omställning som detta kan innebära, säger Anna Ekström.

Hon poängterar vikten av att skolans huvudmän gör ett omtag i arbetet att göra skola så smittsäker som möjligt.

– Gå igenom lokaler, schemaläggning och kolla ventilationssystemen ett varv till. Går det att ha undervisning utomhus är det förstås bättre än att vara inomhus. Allt i syfte att skolan ska kunna förbli så öppen som möjligt under resten av vårterminen.

Medverkade på pressträffen gjorde också Folkhälsomyndighetens avdelningschef Britta Björkholm. Även hon påpekar att läget i pandemin är fortsatt allvarligt och att skolorna måste fortsätta att jobba förebyggande för att minska riskerna för smittspridning.

– Det handlar om att se skolorna som den arbetsplats de faktiskt är. Huvudmännen ansvarar förstås för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan följas i skolan, men det är upp till var och en som befinner sig i skolmiljön att också ta ansvar och följa råden.

Hon fortsätter:

– Alla som har symtom ska förstås testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar. Det kan vara aktuellt med testning även om man inte har symtom om det är så att man har varit nära någon som är bekräftad smittad. Det här gäller både skolpersonal och gymnasieelever.

Beslutet att inte förlänga rekommendationer om fjärr- och distansundervisning i gymnasiet innebär inte att det är fritt fram att umgås i stora grupper utanför skolan, påpekar Britta Björkholm.

– Det är viktigt och värdefullt att skolan är öppen för ungdomarna, men det är innebär att vi alla måste följa de rekommendationer och råd som gäller för att minska smittspridningen i samhället.