3 frågor till…

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Du jobbar mycket med att låta ämnen samverka. Vad går det ut på?
– Jag och mina kollegor i mitt arbetslag försöker jobba ämnesöverskridande så mycket som det är möjligt. När eleverna lär sig om historia har vi exempelvis även med teknik och matematik, det gör att de förstår att alla ämnen överlappar och hänger ihop med varandra.

– När jag exempelvis undervisar i historia och fokuserar på industriella revolutionen berättar jag kronologiskt vad som hände. Men innan lektionen är slut har eleverna även fått lära sig hur man bygger vissa mekaniska delar som finns i en ångmaskin eller väderkvarn. På så sätt lär eleverna sig olika tekniska saker samtidigt som de förstår utvecklingen inom teknik ur ett historiskt perspektiv.

Varför tror du att det här är ett så bra sätt att undervisa på?
– Vi har märkt att vi fått väldigt bra resultat när vi jobbar såhär. Alla kunskapskrav inom alla ämnen kräver att eleven kan se orsak och samband. På sättet vi jobbar blir det lätt för dem att se den där röda tråden inom alla ämnen.

Finns det något att vinna om fler börjar jobba som du gör?
– Jag hoppas att fler börjar jobba ämnesöverskridande och med sambedömning. Det finns flera fördelar för eleverna men det är också viktigt för att vi ska kunna lösa framtidens problem. I framtiden behövs inte människor som bara kan memorera fakta, det har vi Google till. Istället behövs människor som kan tänka kreativt och utanför boxen, samtidigt som de har bra källkritiska förmågor.

– Det är viktigt att man håller sig till kursplanen. Det är vårt ansvar som lärare att vi följer svensk läroplan. Men det är möjligt, och utan att bli för experimentell, att våga prova nya saker i undervisningen. För det kan leda till nya och bättre resultat.

Motiveringen

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren delar varje år ut ett pris till en lärare som utmärker sig. Priset gick i år till Philippe Longchamps med motiveringen:

”Med djupa ämneskunskaper och en unik förmåga att låta ämnena samverka, ger han sina elever en bred förståelse för ämnen som del av en större helhet. Han uppmuntrar eleverna att utforska sina egna tankegångar och samtidigt att utmana sina föreställningar om omvärlden och verkligheten.

Genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt hittar han tillsammans med eleverna områden där naturvetenskap, teknologi, konst, matematik och ingenjörskonst samspelar. Med stor nyfikenhet, influenser och pedagogiska tekniker hämtade från Sydkorea, Japan och Hong Kong skapas en entusiastisk delaktighet i klassrummet.

Det nytänkande och dynamiska arbetssättet skapar meningsfull undervisning som lyfter varje elevs individuella förmåga. Idag hyllar vi honom för denna unika lärargärning och den stora entusiasm han visar för sitt yrke, och det är med stor glädje som vi valt att utse Philippe  Longchamps till Sveriges bästa lärare 2020”